Волос Ольга Василівна

 

Волос, О. В. Господарська діяльність М. Аркаса як одна з малодосліджених сторін його життя / О. В. Волос // Краєзнавчий альманах. – 2003. – № 1. – С. 60–63.

 

Волос, О. В. Господарська діяльність М. Аркаса як одна з малодосліджених сторін його життя / О. В. Волос // Краєзнавчий альманах. – 2003. – № 1. – С. 60–63.

 


 

Волос, О. В. З історії приватного кіннозаводства Херсонської губернії (II половина XIX - початок XX століття) [Електронний ресурс] / О. В. Волос // Український селянин. – 2012. – Вип. 13. – С. 99–102. –

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2012_13_33 вільний (дата звернення: 13.09.2020). – Назва з екрана.

 

Волос, О. В. З історії приватного кіннозаводства Херсонської губернії (II половина XIX - початок XX століття) [Електронний ресурс] / О. В. Волос // Український селянин. – 2012. – Вип. 13. – С. 99–102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2012_13_33, вільний (дата звернення: 13.09.2020). – Назва з екрана.