Висновки

Завдання дослідження: 1. Проаналізувати мистецтвознавчу літературу з обраної теми. 2. Виявити елементи музичного фольклору у творчій діяльності М.Аркаса. 3. Дослідити вплив фольклору на творчість митця. ВИСНОВКИ 1. У ході дослідження залучено значний масив нового матеріалу, що дозволило висвітити головні аспекти дослідження. З’ясовано, що звернення Миколи Миколайовича Аркаса до фольклору та музики було обумовлено кількома чинниками, що пов’язані із служінням українській справі та пробудженні у широкого загалу національної свідомості. Використавши матеріали багатьох фольклорно-етнографічних експедицій ми спробували частково відновити «Збірку українських пісень з музикою» М.М. Аркаса за знайденими назвами. Дійсно, це загальновідомі українські народні пісні різних жанрів, що також поширені на території усієї України, мають незначні варіації. Проаналізувавши літературу мистецтвознавчого характеру з обраної теми, ми виявили, що 2. Основою культурного розвитку кожної нації є її фольклор – колективна уснопоетична творчість, що в досконалій мистецькій формі відображає життя, працю, боротьбу за кращу долю, історію, побут, думки, прагнення й погляди народу. Під час аналізу фольклорно-музичної спадщини М.Аркаса, було виявлено такі елементи характерні для фольклору: народність, обрядовість, побутовість, ліричність, драматичність, варіативність, усність, анонімність, біфункціональність (пізновально-відображальна властивість), синкретизм (поєднання різних видів та жанрів творчості). 3. Український народ створив величезну фольклорну спадщину. Усна народна творчість стала яскравим, неповторним еталоном для українських

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==