Аркас Микола Миколайович (вебліографія)

 

Arkas, Mykola [Електронний ресурс] // Internet Еncyclopedia of Ukraine : Енциклопедія України в Інтернеті. – Режим доступу: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages\A\R\ArkasMykola.htm, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Аркас Микола Миколайович [Електронний ресурс] // Спадщина України : Західно-Українська Асоціація. – Режим доступу: http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/arkas-mikola-mikolajovich/, вільний (дата звернення: 07.10.2020). – Назва з екрана.

Аркас Микола Миколайович [Електронний ресурс] : історик, письменник, фольклорист, композитор, громадсько-політичний діяч (1853-1909) // Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна. – Режим доступу: http://www.laginlib.org.ua/moya-mykolayivshhyna/literaturna-mykolayivshhyna/mykolayivski-pysmennyky-dityam/arkas-mykola-mykolajovych/, вільний (дата звернення: 07.10.2020). – Назва з екрана.

Аркас Микола Миколайович (1853-1909) [Електронний ресурс] // Електронна бібліотека «Україніка» = Electronic library «Ukrainica». – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0002516, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Аркас Микола Миколайович (старший) [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Аркас_Микола_Миколайович_(старший), вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

В Николаеве планируют обновить памятный знак Николаю Аркасу [Электронный ресурс] // Мой город : интернет-издание. – Режим доступа: https://mycity.mk.ua/news/362584, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл. с экрана.

В Николаеве появится памятник Аркасу – уже известно, каким он будет (фото, видео) [Электронный ресурс] // Inshe.Tv. – Режим доступа: https://inshe.tv/video/2020-03-15/515319/, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл.  с экрана.

Гаврилов, И. Потомки Аркасов в США [Электронный ресурс] / И. Гаврилов, О. Светляченко // Николаевский базар. – Режим доступа: http://bazar.nikolaev.ua/content/потомки-аркасов-в-сша, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл. с экрана.

Грабовський, С. Аркаси: грецька династія українських патріотів [Електронний ресурс] / С. Грабовський // День. – 2017. – 2 берез. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/arkasy-grecka-dynastiya-ukrayinskyh-patriotiv, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Грабовський, С. «Країна Інкогніта»: сім’я Аркасів [Електронний ресурс] : аудіозапис програми / С. Грабовський // Радіо Свобода. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/942828.html, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Грубяк, О. М. Дослідник української історії: Микола Аркас [Електронний ресурс] : (165 років від дня народження) : бібліогр. список / О. М. Грубяк. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/01/Аркас-М..pdf, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Известные личности Херсонщины: старое время (до 1917 года) [Электронный ресурс] : Аркас Николай Николаевич // Виртуальный проект «Краеведение Таврии» ХОУНБ им. О. Гончара. – Режим доступа: https://krai.lib.kherson.ua/ru-a1-peopl-1.htm, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл.  с экрана.

Івашко, О. Грек Микола Аркас започаткував у Миколаєві «Просвіту» [Електронний ресурс] / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2013. – 21 лют. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/grek-mikola-arkas-zapochatkuvav-u-mikolayevi-prosv/, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Історична правда з Вахтангом Кіпіані [Електронний ресурс] : Микола Аркас // Youtube : телеканал ZIK. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=jAXrO_C9Uj0&ab_channel=ТелеканалZIK, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Кіпіані, В. Микола Аркас. Аматор з Миколаєва, який увійшов в історію [Електронний ресурс] / В. Кіпіані // Історична правда. – 2018. – 15 груд. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/15/153415/, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Кондрашов, В. Микола Аркас – організатор і керівник миколаївської «Просвіти» [Електронний ресурс] / В. Кондрашов // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2010. – Вип. 19. – С. 544–547. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/21/090Kondrashov.pdf, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Лисяк, П. Рід Аpкaсiв [Електронний ресурс] / П. Лисяк // ZBRUC. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/64432, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

М. М. Аркас [Електронний ресурс] // Перша українська гімназія імені М. Аркаса. – Режим доступу: http://www.arkasgymn1.com.ua/аркас/, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Маркова, О. Лекція: «Композитор М. Аркас у музиці України» в рамках проекту «Композитори-греки в музиці України та Росії» [Електронний ресурс] / О. Маркова // ЕІП : Грецький фонд культури-Одеса. – Режим доступу: http://hfcodessa.org/uk/2006/05/25/лекція-композитор-м-аркас-у-музиці-ук/, вільний (дата звернення: 07.10.2020). – Назва з екрана.

Марущак, В. Запали свічку Аркасу [Електронний ресурс] / В. Марущак // НСПУ : Національна спілка письменників України. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/novini/zapali-svichku-arkasu/, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Микола Аркас [Електронний ресурс] // Музика : укр. інтернет-журнал. – 2014. – 1 серп. – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/mykola-arkas/, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Шкварець, В. П. Микола Миколайович Аркас : життя, творчість, діяльність : монографія [Електронний ресурс] / В. П. Шкварець ; відп. ред. П. М. Тригуб. – Миколаїв ; Одеса : Тетра, 2002. – 260 с. // Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. – Режим доступу: http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan-v-tekstovomu-formati/5-suchasni-vidannya-mistsevikh-avtoriv/6-shkvarets-vp-mikola-mikolaovich-arkas-zhittya-tvorchist-diyalnist-monografiya-valentin-pavlovich-shkvarets-vidp-red-p-m-trigub-mikolajiv-odesa-tetra-2002-260-s, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Микола Миколайович Аркас: погляд із сьогодення [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Наук. б-ка МНУ ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. В. Д. Вілкул. – Миколаїв, 2018. – 55 с. – (Серія «Галерея творчих особистостей Миколаївщини» ; вип. 4). – Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/rating/r2018/txt/g5/6039.pdf, вільний (дата звернення: 07.10.2020). – Назва з екрана.

Народився Микола Аркас, історик, культурно-освітній діяч, письменник, композитор [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4556, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Нерод, В. О. Аркас Микола Миколайович [Електронний ресурс] / В. О. Нерод // Енциклопедія історії України / Ін-т історії України. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT =eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03 =TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Arkas_M, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Никитин, В. История и древности в жизни семейства Аркасов [Электронный ресурс] / В. Никитин // Южная правда. – 2015. – 5 сент. – Режим доступа: http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/7340, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл. с экрана.

Николай Николаевич Аркас – композитор, педагог, историк [Электронный ресурс] // Миколаївська правда. – 2016. – 14 груд. – Режим доступа: http://www.nikpravda.com.ua/nikolaj-nikolaevich-arkas-kompozitor-pedagog-istorik/, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл. с экрана.

Нікольчук, Н. П. Огляд фонду «Аркас Микола Миколайович – український композитор, голова товариства «Просвіта»» [Електронний ресурс] / Н. П. Нікольчук // Державний архів Миколаївської області. – Режим доступу: http://mk.archives.gov.ua/m-ogliady-fondiv/336-ogliad-fondu-arkas.html, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Пам’ятник Аркаса М. М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maps.visicom.ua/c/31.99482,46.97448,17/f/POIIQ4BQ3N?lang=uk, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

7 января 1853 года в Николаеве родился известный украинский писатель Николай Николаевич Аркас [Электронный ресурс] // Николаев литературный. – Режим доступа: http://litnik.org/index.php/literaturnye-novosti/145-7-yanvarya-1853-goda-v-nikolaeve-rodilsya-izvestnyj-ukrainskij-pisatel-nikolaj-nikolaevich-arkas, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл. с экрана.

Склеп семьи Аркас в Николаеве [Электронный ресурс] // Monuments. top : памятники русской истории и культуры на Украине. – Режим доступа: http://monuments.top/sklep-semyi-arkas-v-nikolaeve/, свободный (дата обращения: 07.10.2020). – Загл. с экрана.

Ульяновський, В. І. Аркас Микола Миколайович [Електронний ресурс] / В. І. Ульяновський // Енциклопедія сучасної України = Encyclopedia of modern Ukraine. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43245, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

Шануючи пам’ять великого земляка : бібліогр. покажч. / Центр. б-ка ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; склад. О. В. Сергєєва. – Миколаїв, 2012. – 24 с. – Режим доступу: http://www.niklib.com/resource/indicators/Arkas.pdf, вільний (дата звернення: 07.10.2020). – Назва з екрана.

Шевелєва, М. Микола Аркас – український патріот із грецьким корінням [Електронний ресурс] / М. Шевелєва // Український інтерес. – 2020. – 6 жовт. – Режим доступу: https://uain.press/blogs/mykola-arkas-ukrayinskyj-patriot-iz-gretskym-korinnyam-1146441, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.

«Щирий син рідної України» [Електронний ресурс] : до 160-річчя від дня народження М. М. Аркаса (1853-1909) // Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – Режим доступу: https://knau.kharkov.ua/arkas-mm.html, вільний (дата звернення: 06.10.2020). – Назва з екрана.