Криворучко, Сергій. Успіх в бізнесі. Основні аксіоми бізнесу, основні писані й неписані правила організації та ведення підприємницької діяльності. – К.: ЛАТ & К, 2019. – 20 с.

19 ОСНОВНІ АКСІОМИ БІЗНЕСУ ТА ПРАВИЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ не менших, а іноді й більших, зусиль порівняно із зусиллями з просування продукції для клієнтів та/або посередників, які не є поточними. Бізнесмен має усвідомлено протидіяти влас- ній підсвідомій розслабленості в просуванні нової продукції поточному клієнту та/або посереднику. 116. Проявом високого рівня професіоналізму є вміння біз- несмена оперативно й без відчутних втрат усувати можливі помилки та конфлікти з поточними споживачами продукції, що просувається. 117. У боротьбі за нового споживача всі борються проти поточного постачальника. Поточний постачальник у конку- рентній боротьбі змушений воювати одночасно, на всі фронти. Ось чому не втрачає актуальності відомий вислів, що клієнта легше завоювати, ніж утримати. 118. Претензії та побажання поточному постачальнику з боку споживача його товарів та/або послуг будуть існувати завжди, незалежно від рівня обслуговування споживача поточним постачальником, а також незалежно від рівня якості та вартості продукції, що поставляється. Ніхто не застрахова- ний від конфліктів зі споживачами. 119. Не розбещуйте споживачів – це обернеться проти вас. 120. Професіоналізм підприємця, тобто знання та вміння брати на себе відповідальність, є найбільш важливим для його успіху в бізнесі. Підприємець досягає максимального професіоналізму, культивуючи найглибші знання сфери свого бізнесу та беручи пов- ну відповідальність за результати своєї роботи. З точки зору автора, всі вище наведені аксіоми і основні писані і неписані правила ведення підприємницької діяльно- сті є досить універсальними основами для успішних інсталя- цій різних напрямків і видів бізнесу. У той же час, усі зазначе- ні аксіоми і правила слід одночасно, розглядати як базисні, які можуть і мають бути уточнені й доповнені на розсуд підприєм- ця, відповідно, в тому числі, до особливостей національних традицій ведення бізнесу, специфіки того чи іншого сегмента ринку з урахуванням відповідних законодавчих і адміністра- тивних норм і вимог. Автор упевнений, що повне й ретельне дотримання всіх названих аксіом і правил бізнес діяльності з урахуванням від- повідних особливостей і специфік дозволить кожному підпри- ємцю гарантовано досягти успіхів у створенні і веденні влас- ного бізнесу.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==