Криворучко, Сергій. Успіх в бізнесі. Основні аксіоми бізнесу, основні писані й неписані правила організації та ведення підприємницької діяльності. – К.: ЛАТ & К, 2019. – 20 с.

Наукове видання, дайджест Криворучко Сергій Васильович УСПІХ В БІЗНЕСІ Основні аксіоми бізнесу, основні писані й неписані правила організації та ведення підприємницької діяльності Технічний редактор В. Бихун Художнє оформлення та верстання А. Брем Підп. до друку 24.03.2019. Формат 64х90/16. Папір офсетн. Друк цифр. Тираж 20 прим. Зам № 24/3 ФОП Бихун В.Ю. Видавництво «ЛАТ & K» вул.Леонтовича, 9, к. 18, м. Київ, 01601 Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 181 від 15.09.2000 р. тел./ факс: +38 044 235 000 9 моб.: +38 050 310 22 04 e-mail: lk@ukr.net

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==