Криворучко, Сергій. Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності – К.: Гнозіс, 2023. – 692 с.

Автор Освіта — технічна (радіотехніка), економічна (підприєм- ницька діяльність) і дипломатична (дипломатична та консульська служба). Досвід роботи — науково - викладацька сфера (заступник завідувача кафедри), державна експертна наукова рада (учений секретар), державний військово - аналітичний центр зовнішніх зв'язків (начальник напрямку), дипло- матична діяльність у складі посольств України в США і Канаді (1 - й секретар). 20- річний досвід роботи в галузі підприємництва (генера- льний директор, президент). Засновник і власник групи компаній. Автор книг «Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів», «Ус- піх в бізнесі. Основні аксіоми бізнесу, основні писані й не- писані правила організації та ведення підприємницької діяльності» та «Оцінка результативності персоналу. Від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний ана- ліз детермінованих і стохастичних підходів». Автор ни- зки статей, у тому числі з питань рекрутингу та оцінки персоналу. Криворучко Сергій, кандидат технічних наук ( PhD ), доцент ( associated profes- sor ), заслужений раціоналізатор Укра- їни. Спеціаліст у галузі системного аналізу, організації підприємницької діяльності, економіки підприємств та управління персоналом.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==