Руссова, В. М. Григорій Сковорода в контексті «Історії України-Русі» Миколи Аркаса / В. М. Руссова // Переяслівські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. / [за заг. ред. М. П. Корпанюка]. – Ніжин, 2021. – Вип. 7 : Філологія. Філософія. Педагогіка. – С. 320–324.

«Історії України-Русі» (1912 р.) використаний портрет Сковороди інший, хоча, як і у попередньому виданні 1908 року, без зазначення, звідки взято цю ілюстрацію. Отже, розглянувши особу Григорія Сковороди в контексті «Історії України- Русі» М. М. Аркаса, можемо пересвідчитися, що автор віддав належне йому як філософові і педагогові, на ґрунті чиїх ідей сподвигся розвиток вищої освіти на Харківщині. У своїй праці вчений притримувався усталеного погляду на місце Сковороди в історії нації, орієнтуючись на авторитети, зокрема – Грушевського. Водночас, ідеї Григорія Сковороди вплинули в тій чи іншій мірі на пріоритети М. Аркаса як просвітянина громадського діяча, сподвижника в розвиткові культури і освіти на півдні України. Список використаних джерел: 1. Аркас Микола. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1990. – 456 с. 2. Аркас Микола Історія України-Русі. Друге видання. – Краків, 1912. – 424 с. 3. Березовська Т. Історичний портрет роду Аркасів. – Миколаїв, 2006. – 215 с. 4. Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. Зб. наук.пр . Матеріали 10-12-х П.-Хм. Сковородинських читань / Відповід. ред. проф. М. П. Корпанюк. – Тернопіль: Астон, 2008. – 448 с. 5. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1990. – 400 с. 6. «Історія України-Русі» в листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906-1909 роки / Упорядкування, вступ та коментар Інни Старовойтенко. – К.: Тепмора, 2009. – 344 с. 7. Мовчан Р.Г. Сковорода в контексті українського літературного модернізму 1920-х років // Антипролог. Збірник наук.праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К.: ВД «Стилос», 2007. – С. 345–361. 8. Шевченко Т. О.А.Козачковському // Шевченко Т.Кобзар / Передмова П.Мовчана.– К.: ВЦ «Просвіта», 2012. – С. 384–385. 9. Шкварець В.П. Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність. Монографія. – Миколаїв-Одеса: Тетра, 2002. – 260 с.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==