Каталог документів і фотоматеріалів родини Аркасів з фондів обласного краєзнавчого музею

 

ПЕРЕДМОВА

Аркасівський рід був одним із найвідоміших на півдні України. Його представники зробили великий внесок у формування етносоціокультурного середовища регіону. Майже 125 років проживали Аркаси в місті Миколаєві, що обумовило наявність тут значної кількості фамільного архівного матеріалу.

Архів Аркасів ніколи комплексно не вивчався. Між тим, введення до наукового обігу нових документів значно розширює діапазон дослідження цього непересічного роду. На превеликий жаль, аркасівський родинний архів декілька разів зазнавав значних втрат, що вплинуло на його цілісність.

Вперше родинний архів Аркасів було знищено в Севастополі під час Кримської війни. Наприкінці 40-х - на початку 50-х років XIX ст. брати Захарій та Микола Аркаси знаходилися у Севастополі, перебуваючи на службі у Чорноморському флоті. З ними до цього міста потрапили всі родинні папери та бібліотека Андреаса Аркаса, першого з Аркасів, що емігрував з Греції в 1794 р. Під час англо-французького бомбардування в 1854 р. севастопольські будинки братів Аркасів з усім їхнім майном було знищено вщент.

Вдруге архів Аркасів зазнав втрат під час еміграції родини в 1919 р. до Константинополю. Поспішна евакуація війська й цивільного населення, сутолока примусили Аркасів залишити частину вантажу з паперами та майном на Ялтинській пристані.

Доля бібліотеки родини Аркасів склалася дещо краще. Вдова М.М. Аркаса О.І. Аркас передала в 1919 р. більшу її частину до Миколаївської публічної бібліотеки. Кількість книжок нараховувала 4000 одиниць. На сьогодні у відділі рідкісних і цінних видань Миколаївської обласної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова виявлено, описано та занесено до окремої колекції 31 примірник видань, які зберегли маргінальні помітки.

В 1919 р. О.І. Аркас передала також до Миколаївського історико-археологічного музею родинний архів. Засновником і тодішнім директором музею був С.І. Гайдученко, член Ради «Просвіти», близький до родини Аркасів. Даний архів складався з листування, службових паперів, звітів М.А. Аркаса (1818-1881) – Головного командира Чорноморського флоту і портів. Досить значну його частину складають матеріали Російського товариства пароплавства та торгівлі, засновником і головуючим директором якого був М.А. Аркас. Вказані документи красномовно свідчать про те, що М.А. Аркас був талановитим адміністратором, військовим теоретиком, підприємцем та господарником.

Серед епістолярної спадщини М.А. Аркаса зустрічаються приватні листи до дружини С.П. Аркас. Вони допомагають реконструювати особистість як самого М.А. Аркаса, так і родинні стосунки в цілому.

Особливої уваги та ретельного вивчення заслуговують доповідні записки, проекти, пропозиції М.А. Аркаса щодо розвитку Чорноморського флоту. Вони репрезентують адмірала як людину державну, яка мала широкі погляди на соціально-економічний стан інфраструктури Чорноморського узбережжя.

Друга частина архіву Аркасів, переданого в 1919 р. в музей, складалася з документів та матеріалів М.М. Аркаса (1853-1909). Але саме ця частина була розпорошена по багатьох місцях. Так, в 50-х роках XX ст. музейна колекція аркасівських матеріалів потрапила до спецсховища державного архіву Миколаївської області як «небезпечні» папери «буржуазно-націоналістичного» змісту.

Архів Аркасів мав всі шанси загинути втретє в умовах революції, війн, голоду, скрути, тоталітарного тиску. Завдяки Ф.Т. Камінському – директору Миколаївського обласного краєзнавчого музею (1923-1929) – цінні документи і матеріали не були знищені. Проте, аркасівський архів спіткала інша небезпека: окремі фотографії та документи потрапили до приватних рук, частину цінних паперів Ф.Т. Камінський передав до Києва. Зараз вони зберігаються в державному Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України та в Центральному архіві-музеї літератури та мистецтва.

Особливістю матеріалів М.М. Аркаса, що зберігаються в фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею, є відсутність листів приватного характеру. Дану обставину можна пояснити тим, що архів передавала до музею його дружина О.І. Аркас, яка вилучила особисте сімейне листування. Виключенням є щоденник М.М. Аркаса за 1875 р., що по праву вважається перлиною музейної колекції. Крім приватних записів, що дають змогу дослідити світоглядні пошуки молодого Миколи Аркаса, щоденник містить літературні, драматичні, поетичні та музичні твори.

Таким чином, колекція документів і фотоматеріалів, що зберігається в фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею, може вважатися цінним джерелом щодо вивчення життя та творчості роду Аркасів. Крім того, вона сама може бути об’єктом самостійного історичного дослідження.

Тема родоводу Аркасів невичерпна і ще чекає своїх дослідників. Атрибутика будь-якого документа та введення його до наукового обігу збагачує аркаістику новими знаннями та можливостями.

Т.В. Березовська,

 завідувач відділом новітньої історії

Миколаївського обласного краєзнавчого музею

 

 1. Родоводи Аркасів
 2. Родовід Аркасів. Складений в 1910 р. - Д-16879.
 3. Родовід Богдановичей. Складений на початку XX ст. - Д-16877.
 4. Таблиця генеалогічна дворянських родів Богдановичей, Аркасів і Шишкіних. 1910 р. - ? Рук. - Д-16878.

 

 1. 2. М. А. Аркас

 

2.1. Офіційні документи

 1. Кошторис щорічних витрат на колесні пароплави. Складений М.А. Аркасом. Без дати. Рук. - Д-10489.
 2. Доповідна записка М.А. Аркаса про поліпшення організації постачання на флоті. 24 березня 1856 р. Рук. - Д-11359.
 3. Чернетка проекту сигнальних прапорців для Російського товариства пароплавства і торгівлі (РТПіТ) 1856 р. ? Мал. - Д-23301.
 4. Чернетка проекту сигнальних прапорців для торговельних суден. 1856 р. - ? Мал. - Д-23302.
 5. Чернетка доповідної записки М. А. Аркаса щодо обстеження портів для потреб РТПіТ. 1856 р. Рук. - Д-23298.
 6. Статут, складений М.А. Аркасом для працівників Одеської контори РТПіТ. 1856 р. Рук. - Д-23251.
 7. Угода на побудову металевих барж між РТПіТ та Середземноморським товариством виробничих сил. - Французькою мовою. 1857 р. - ? Рук. - Д-23257.
 8. Звіт РТПіТ (перший) за період 3 серпня 1856 р. по 31 грудня 1857 р. Друк. - СПб., 1858 - Д-23335.
 9. Звіт РТПіТ за 1858 р. Директор-розпорядник М.А. Аркас. Друк. - Д-23254.
 10. Статут, складений М.А. Аркасом «Місцева організація РТПіТ». 1859 р. Рук. - Д-1859.
 11. Звіт Товариства пароплавства і торгівлі «Кавказ і Меркурій» за 1860 р. Друк. - Д-23341.
 12. Пояснювальна записка до звіту та балансу РТПіТ за 1860 р. Головуючий директор М.А. Аркас. Друк. - Д-23342.
 13. Журнал правління РТПіТ від 24 лютого 1861 р. Рук. - Д-23252.
 14. Список акціонерів товариства «Кавказ і Меркурій». 1860 р. Друк. - Д-23340.
 15. Пояснювальна записка до звіту і балансу товариства «Кавказ і Меркурій». 1861 р. Друк. - Д-23343.
 16. Проект устрою управління справами РТПіТ, складений М.А. Аркасом. Рук. - Д-23339.
 17. Статут РТПіТ. 1862 р. Друк. - СПб., - Д-23337.
 18. Список акціонерів РТПіТ, що мають право голосу. 21 квітня 1863 р. Друк. - Д-23296.
 19. Звіт РТПіТ за 1863 р. Друк. - Д-23255.
 20. Звіт товариства «Кавказ і Меркурій» за 1863 р. Друк. - Д-23344.
 21. Доповідна записка М. А. Аркаса про перебудову роботи в РТПіТ. 1863 р. Рук. - Д-23256.
 22. Список акціонерів РТПіТ, що мають право голосу. 21 квітня 1864 р. Друк. - Д-23297.
 23. Пояснювальна записка до звіту РТПіТ за 1865 р. Друк. СПб., 1866 р. - Д-23334.
 24. Записка ділова генерал-майора О.О. Грейга з проханням до М. А. Аркаса розглянути проект тимчасових правил для судноплавства. 8 травня 1865 р. Рук. - Д-11353.
 25. План землі в Спаських лісках з поділом на земельні ділянки під будівництво. 1873 р. - Д-445.
 26. План нової пристані в Поповій балці з узвозом, вкритим бруківкою. 1874 р. - Д-7838.
 27. Відомості про кількість продуктів, відправлених з Миколаєва за кордон і привезених звідти до Миколаєва в навігацію 1876 р. Рук. - Д-5258.
 28. Доповідна записка «Справа № 454, М.А. Аркаса про реорганізацію РТПіТ». Січень 1879 р. Рук. - Д-3844.
 29. Протоколи засідань Одеського товариства історії та старожитностей, надіслані М.А. Аркасу. 1880 р. Рук. - Д-8099.
 • Документи приватного користування
 1. Текст промови М.А. Аркаса перед працівниками Одеської контори РТПіТ 1857 р. - Д-23300.
 2. План участку для розведення виноградного або фруктового саду, відведений в 1860 р. контр-адміралу М.А. Аркасу. - Д-8087.
 3. Квиток вхідний в імператорський С.-Петербурзький Яхт-клуб. 1863-1864 рр. М.А. Аркаса. - Д.-8088.
 4. Меню святкового обіду, присвяченого відкриттю пам’ятника О.С. Грейгу. 1873 р. - Д-8086.
 5. Сповідальна відомість Миколаївського собору за 1874 р. Рук. [У стадії наукової обробки].
 6. План будинку М.А. Аркаса, затверджений в 1876 р. - Д-8085.
 7. Проект будинку М.А.Аркаса з місцем розташування на розі вулиць Адміральської та Соборної. 1876 р. Мал. - Д-8089.
 8. Ода до 70-річчя з дня народження М.А. Аркаса. Склав капітан 2-го рангу В.іванченко. Копія. - Д-23333.
 9. Дозвіл Комітету Міністрів на продаж будинку Аркасів у Севастополі. 1897 р. Друк. - Д-23402.

 

 • Листування
 1. Лист адмірала Є. Путятіна до М.А. Аркаса з С.-Петербурга від 11 травня 1840 р. Рук. - Д-11363.
 2. Лист М.А. Аркаса до С.П. Аркас з С.-Петербурга від 5 травня 1853 р. Рук. - Д-13535
 3. Лист Гаспаріні до М.А. Аркаса від 22 травня 1854 р. Рук. - Д-9944.
 4. Лист полковника Сіверса до М.А. Аркаса з Амстердама. Червень 1854 р. Рук. - Д-11372.
 5. Лист С.П. Аркас до М.А. Аркаса від 20 жовтня 1854 р. Рук. - Д-9958.
 6. Лист М. Століці до М.А. Аркаса з Риги від 19 березня 1855 р. Рук. - Д-11354.
 7. Лист Давало-Швейського до М.А. Аркаса від 5 червня 1855 р. Рук. - Д-9948.
 8. Лист урядовий до М.А. Аркаса з проханням розглянути проект судочинства на флоті. 5 жовтня 1855 р. Рук. - Д-9950.
 9. Лист М.А. Аркаса до С.П. Аркас з Москви від 24 серпня 1856 р. Рук. - Д-9956.
 10. Лист Шевцова до М.А. Аркаса від 4 жовтня 1856 р. Рук. - Д-8101.
 11. Лист Савініна до М.А. Аркаса з Тифліса від 5 жовтня 1856 р. Рук. - Д-9963.
 12. Лист М.А. Аркаса до С.П. Аркас з Бердянська від 10 жовтня 1856 р. Рук. - Д-9959.
 13. Лист М.А. Аркаса до С.П. Аркас з Воронежа від 19 жовтня 1856 р. Рук. -Д-9957.
 14. Лист М.А. Аркаса з Парижа до брата і сестри до Севастополя. Без дати. Рук. - Д-11364.
 15. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса в Париж від 19 січня 1857 р. Рук. - Д-10488.
 16. Лист невідомого адресата до М. А. Аркаса від 25 січня 1857 р. Рук. - Д-9947.
 17. Лист С. Лісовського до М.А. Аркаса від 26 травня 1857 р. Рук. - Д-11369.
 18. Лист Є. Путятіна до М.А. Аркаса з Константинополя від 15 червня 1857 р. Рук. - Д-9943.
 19. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса з Марселя від 11 серпня 1857 р. Французькою мовою. Рук. - Д-10487.
 20. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса французькою мовою. Без дати. Рук. - Д-10490.
 21. Лист С. Лісовського до М.А. Аркаса з Лондона від 16 вересня 1857 р. Рук. - Д-11367.
 22. Лист С. Лісовського до М.А. Аркаса від 21 вересня 1857 р. Рук. - Д-10491.
 23. Лист С. Лісовського до М.А. Аркаса з Нью-Касла. Вересень 1857 р. Рук. - Д-11368.
 24. Лист С. Лісовського до М.А. Аркаса з Ліверпуля 1857 р. Рук. - Д-11370.
 25. Лист Правління РТПіТ до М.А. Аркаса від 10 жовтня 1857 р. Рук. - Д-9964.
 26. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса від 24 жовтня 1857 р. Рук. - Д-9953.
 27. Лист С. Лісовського до М.А. Аркаса з Нью-Касла від 14 листопада 1857 р. Рук. - Д-11355.
 28. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса з Одеси від 16 січня 1858 р. Рук. - Д-9949.
 29. Лист С. Лісовського до М.А. Аркаса з Едінбурга. Лютий 1858 р. Рук. - Д-11371.
 30. Лист цесаревича, спадкоємця престолу, Великого князя Миколи Олександровича до М.А. Аркаса від 29 березня 1858 р. Рук. - Д-23299.
 31. Лист Горбова до М.А. Аркаса з Севастополя від 8 листопада 1860 р. Рук. - Д-8091.
 32. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса з Севастополя. 1861 р. Рук. - Д-8097.
 33. Лист Краббе до М.А. Аркаса від 18 квітня 1862 р. Рук. - Д-11375.
 34. Лист Чихачова до М.А. Аркаса з Одеси від 18 грудня 1864 р. Рук. - Д-8090.
 35. Лист М.А. Аркаса до С.П. Аркас з Києва від 12 липня 1870 р. Рук. - Д-9955.
 36. Лист віце-адмірала А.О. Попова до М.А. Аркаса з С.-Петербурга від 13 серпня 1872 р. Рук. - Д-8095.
 37. Лист урядовий до М.А. Аркаса від 8 вересня 1872 р. Рук. - Д-9945.
 38. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса з Англії. 1872 р. -? Рук. - Д-11362.
 39. Лист Ю.М. Грейг до М.А. Аркаса з С.-Петербурга від 30 вересня 1872 р. Рук. - [В стадії наукової обробки].
 40. Лист Асламбекова до М.А. Аркаса з Кронштадта від 5 вересня 1873 р. Рук. - Д-11373.
 41. Лист М.І. Казнакова до М.А. Аркаса з Тульчі від 8 січня 1877 р. Рук. - Д-9961.
 42. Лист М.І. Казнакова до М.А. Аркаса з Тульчі. Без дати. Рук. - Д-11365.
 43. Лист невідомого адресата з Тульчі з викладенням подій російсько-турецької війни 1877-1878 рр. Рук. - Д-11356.
 44. Лист Чихачова до М.А. Аркаса від 5 липня 1877 р. Рук. - Д-9960.
 45. Лист капітан-лейтенанта Феклєтова до М.А. Аркаса від 26 вересня 1877 р. Рук. - Д-9954.
 46. Лист С.Й. Макарова до М.А. Аркаса від 19 листопада 1877 р. Рук. - Д-7141.
 47. Лист Чихачова до М.А. Аркаса з Одеси від 4 грудня 1877 р. Рук. - Д-8094.
 48. Лист Дикова до М.А. Аркаса. 1877 р. Рук. - Д-9951.
 49. Лист М.І. Казнакова до М.А. Аркаса від 3 лютого 1878 p. Рук. - Д-11374.
 50. Лист С.Й. Макарова до М.А. Аркаса від 21 березня 1878 p. Рук. - Д-7142.
 51. Лист Тілло до М.А. Аркаса від 1 травня 1878 р. Рук. - Д-8092.
 52. Лист Ковальова-Рунського до М.А. Аркаса в Італію. 9 грудня 1878 р. Рук. - Д-8096.
 53. Лист І. Руднєва до М.А. Аркаса від 18 грудня 1878 p. Рук. - Д-8093.
 54. Лист Морського міністерства до М.А. Аркаса від 20 грудня 1878 р. Рук. - Д-9962.
 55. Лист урядовий до М.А. Аркаса з проханням висловити думку про фрегат «Громовой». Без дати. Рук. - Д-11375.
 56. Лист В. Рюміна до М.А. Аркаса з Ростова з проханням надати йому роботу. Без дати. Рук. - Д-11360.
 57. Лист Міської Думи до М.А. Аркаса. Без дати. Рук. - Д-11361.
 58. Лист М.А. Аркас до М.А. Аркаса. Без дати. Рук. - Д-11364.
 59. Лист невідомого адресата до М.А. Аркаса про результати випробування нової артилерійської зброї. Без дати. Рук. - Д-9946.
 60. Лист до М.А. Аркаса та С.П. Аркас від невідомого подружжя. Без дати. Рук. - Д-9948.
 61. Лист до С.П. Аркас від племінника. Без дати. Рук. - Д-11358.
 62. М.М. Аркас
 • Офіційні документи
 1. Річне справоздання з діяльності українського товариства «Просвіта» у Миколаєві за 1907 р. Друк. - Д-4249.
 2. Справоздання українського товариства «Просвіта» у Миколаєві на 1 січня 1909 р. Друк. - Д-3561.
 3. Фрагмент «Календаря «Просвіти» за 1910 р. Друк. - Д-3556.
 4. Заява О.І. Аркас до міськкомунхозу від 22 липня 1919 р. Рук. - Д-24021.
 • Документи приватного користування
 1. Щоденник М.М. Аркаса за 1875 р. Приватні записи. Рук. - Д-8882. Арк.1-11.
 2. План дачі Херсонської губернії Одеського повіту с. Стара Богданівка. 1893 р. Мал. - Д-3737.
 3. План дачі (землі) вдови адмірала С.П. Аркас в с. Стара Богданівка. Кінець XIX ст. Мал. - Д-23401.
 4. Свідоцтво, видане братам Аркасам про закладання маєтку. Без дати. Друк. - Д-3742.
 5. Посвідчення правління земського банку Херсонської губ. М.М. Аркасу. 1896 р. Друк. - Д-3740.
 6. Приблизний рахунок по ссуді М.М. Аркаса. 1897 р. Друк. Д-3743.
 7. План-викопіровка ділянки землі с. Стара Богданівка. 1899. Мал. - Д-3738.
 8. План землі при с. Христофорівка Херсонської губернії. Володіння О.І. Аркас. 1905 р. Мал. - Д-3736.
 9. Перелік монет із колекції З.А. Аркаса, переданих родиною Аркасів до Херсонського історико-археологічного музею. Без дати. Рук. [В стадії наукової обробки].
 10. Фрагменти родинного нотного альбому Аркасів. Поч. XX ст. Рук. - Д-23346.
 11. Етикетка паперова з написом «Дар семьи Аркасов». Друк. Д-20470.
 12. Одрізний купон за продаж музичних творів М.М. Аркаса. 1904 р. Друк. - Д-23403.

 

 • Листування М.М.Аркаса
 1. Лист С.П. Аркас до М.М. Аркаса в Одесу. Без дати. - Д-9952.
 2. Лист М.М.Аркаса до М.Л.Кропивницького з нагоди 30-ти річчя. Рук. - Д-14782.
 3. Лист-подяка Управи Херсонського повіту до М.М. Аркаса. 1889 р. Рук. - Д-3741.
 4. Лист М.М. Аркаса до С.П. Аркас з с. Христофорівка Херсонського повіту. Без дати. Машинодрук. - Д-8883.
 5. Лист М.М. Аркаса до М.Л. Кропивницького від 8 жовтня 1900 р. Рук. - Д-14781.
 6. Лист О. Чамковського до М.М. Аркаса. Без дати. Рук. - Д-22943.
 7. Листування М.М. Аркаса з Ю.Т. Литвином. Літо 1908 р. Рук. - Д-24016-24079. [Решта листів в стадії наукової обробки].
 8. Лист М.М. Аркаса до П.О. Андріященка, члена Миколаївської «Просвіти». Без дати. Рук. [В стадії наукової обробки].
 • Спогади та увічнення пам’яті М.М. Аркаса
 1. Дар семьи Аркасов // Летопись Херсонского музея за 1913 год. - Херсон, - Вып. 5.
 2. Спогади про М.М. Аркаса невідомого автора. Без дати. Рукопис. [В стадії наукової обробки].
 3. Фрагмент рукопису М.Д. Лагути (?) про роботу М.М. Аркаса над «Історією України Русі». 20-ті роки XX ст. - ? Машинодрук. - Д-24022.
 4. Афіша вистави «Катерина» Дніпропетровського державного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Друк. - Д-3735.
 5. Програма опери «Катерина» Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка. Київ. 1957 р. Друк. - Д-3560.
 6. Програма і короткий зміст опери «Катерина» Вінницького державного українського драматичного театру. Друк. - Д-3739.
 7. Статті в місцевій пресі, присвячені музичній творчості М.М. Аркаса. 50-60-ті роки XX ст. Друк. - Вс. д.-312-318
 8. Комплекс друкованих матеріалів, присвячених М.М. Аркасу з помітками Ф.Т. Камінського. - Вс. д.-381.
 9. Запрошення на Вечір пам’яті, присвячений М.М. Аркасу. 1969 р. Друк. - Д-19874.
 10. Спогади про М.М. Аркаса старого мешканця м. Миколаєва П.Д. Сафонова 1990 р. Машинодрук. - Вс. д.-4206.
 11. Матеріали експедиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею до с. Стара Богданівка Миколаївського р-ну Миколаївської обл. Машинодрук. - Вс. д.-4205.
 12. Запрошення на урочистий вечір, присвячений святкуванню 140-річчя з дня народження М.М. Аркаса. Миколаїв. 1993 р. - Д-21539.
 13. Запрошення на урочистий вечір, присвячений 145-річчю з дня народження М.М. Аркаса. 1997 р. - Д-22995.
 14. Спогади про М.М. Аркаса мешканців с. Христофорівка Баштанського р-ну Миколаївської обл. 1998 р. Машинодрук. - Вс. д.-5277.
 15. Положення про комітет з обласної премії імені Миколи Аркаса. 1996 р. Положення про обласну премію імені Миколи Аркаса.1996 р.
 16. Диплом Лауреата обласної премії ім. Миколи Аркаса театру танцю «Ритми планети».
 17. Програма Аркасівських читань. Миколаївський державний педагогічний інститут. 1999. Друк. - Д-23163.
 18. Останні представники роду
 19. Лист С.П. Аркас до генерал-адмірала, Великого князя Олексія Олександровича про поновлення онука Миколи в Миколаївському кадетському корпусі. Без дати. Рук. - Д-11357.
 20. Лист Б.В. Фармаковського до О.І. Аркас від 13 серпня 1913 р. Рук. - Д-18197.
 21. Листи М.М. Аркаса-Молодшого до Л.С. Кауфмана. 1959- 1969 рр. Копія. Машинодрук. - Д-16880.
 22. Спогади і зауваження військового історика П.Д. Мущинського щодо особистості М.М. Аркаса-Молодшого. 1990 р. Машинодрук. [В стадії наукової обробки].
 23. Збірка «Микола Аркас. З родинної хроніки» з автографом В.І. Ульяновського. 1993 р. Друк. - Д-22210.
 24. Відомості про М.М. Аркаса-Молодшого, надані директором музею с. Радсад Миколаївського  р-ну Миколаївської обл. В.А. Задорожним 1995. Машинодрук. [В стадії наукової обробки].
 25. Творчі здобутки Аркасів
 26. Альбом рукописний «Планы и виды развалин древнего и нового Херсонеса» Складений З.А. Аркасом. 1841-1848 рр. - Д-18847.
 27. Аркас З.А. Сравнительная таблица эллинских поселений по Евксинскому понту безымянного автора с местами, назначенными на меркаторской карте Черного моря. Описи. 1836 г. // Записки Одесского общества истории и древностей. /ЗООИД/. - Т. ІІІ. - Одесса, 1853.
 28. Аркас З.А. Начало учреждения российского флота на Черном море и действия его с 1778 по 1806 год // ЗООИД. - Т. IV. - Одесса, 1860; Т. V. - Одесса, 1863.
 29. Аркас З.А. Продолжение действий Черноморского флота с 1806 по 1856 год // ЗООИД. - Т. VI. - Одесса, 1867.
 30. Акрас 3. Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Херсониса. - Николаев, 1879.
 31. Аркас A., Брун Ф. Археологическая разведка некоторой части Ольвии // ЗООИД. - Т. VIII. - Одесса, 1872.
 32. Лірична балада «Тихо в степу, місяць зходить» М.М. Аркаса // Щоденник М.М. Аркаса за 1875 р. - Д-8882. Арк. 9.
 33. Незавершена повість з селянського життя // Щоденник М.М. Аркаса за 1875 р. - Д-8882. - Зворотня частина щоденника. - Арк. 1-4.
 34. Незавершена повість з життя запорожців «Калниш» // Щоденник М.М. Аркаса за 1875 р. - Д-8882. - Арк. 12-15.
 35. Нотна сторінка з записом М.М. Аркаса пісні «Ой летів пугач та понад возами». Без дати. Рук. [В стадії наукової обробки].
 36. Записи пісень, зроблених М.М. Аркасом в с. Стара Богданівка на поч. 70-х років XIX ст. // Щоденник М.М. Аркаса за 1875 р. - Д-8882. - Арк. 15 зв.
 37. Вірш «Ой у степу три дороги різні» М.М.Аркаса // Щоденник М.М. Аркаса за 1875 р. - Д-8882. - Арк. 16.
 38. Українські народні пісні, записані М.М. Аркасом в Херсонському повіті. 70-ті роки XIX ст. 4 примірники. Фотокопії. - Вс. ф. - 3123.
 39. Клавір опери М.М. Аркаса «Катерина» з автографом. - СПб, 1897. - Д-23137.
 40. Вірш М.М. Аркаса «На убивство Шмита . Машинодрук. - Д-3559.
 41. Книга М.М. Аркаса «Історія України-Русі». - СПб., З автографом М.М. Аркаса. - Д-1908.
 42. Книга М.М. Аркаса «Історія України-Русі». - Краків, 1912. Друге видання. Накладом О. Аркас. [В стадії наукової обробки].
 43. Книга М. Аркаса «Історія Північної Чорноморщини». - Том І. Від найдавніших часів до початку формування Київської держави. - Торонто, 1969 р. Друк. - Д-22660.
 44. Фотоматеріали
 45. Будинок Ворожейкіних в Миколаєві, в якому народився М.М. Аркас. 60-ті роки XX ст. - Вс. ф.-3123.
 46. Поштова листівка з видом пам’ятника О.С. Грейгу та будинку Аркасів. - Г-1763.
 47. Будинок Аркасів (вид з двору). - Ф-6354.
 48. Фотопортрет М.А. Аркаса. - Ф-997.
 49. Фото на паспарту М.А. Аркаса. - Ф-41610.
 50. М.М. Аркас з дружиною та дітьми. Без дати. - Ф-2949.
 51. Діти М.М. Аркаса на заняттях з домашнім вчителем. Без дати. - Вс. ф.-3123.
 52. М.М. Аркас серед відомих діячів української культури на відкритті пам’ятника І. Котляревському. Без дати. - Ф-6347.
 53. Фотолистівка. М.М. Аркас з онуком Григорієм на руках. Без дати. - Ф-6352.
 54. М.М. Аркас з онуком Григорієм. Без дати. - Ф-6353.
 55. Онук М.М. Аркаса Григорій в іграшковому екіпажі. 20 липня 1906 р. - Вс. ф.-3123.
 56. Онук М.М. Аркаса Григорій з нянею. Без дати. - Вс.ф.-3124.
 57. М.М. Аркас за письмовим столом у своєму кабінеті. 12 липня 1906 р. - Вс. ф.-3129.
 58. М.М. Аркас з онуком Миколою в маєтку Стара Богданівна 1906 р. - Ф-716.
 59. М.М. Аркас з онуком Миколою в маєтку Стара Богданівна. Без дати. - Ф-6350.
 60. М.М. Аркас з онуком Миколою. 1906 р. Вс. ф.-3123.
 61. М.М. Аркас з кобзарем Терентієм Пархоменко та хлопчиком-поводирем. 1906 р. - Ф-715; 2905; 6349.
 62. Будинок Російського технічного товариства, де на другому поверсі в 1907 р. розпочала свою роботу Миколаївська «Просвіта». - Ф-683.
 63. М.М. Аркас серед учасників просвітянських вистав. Копія. Без дати. - Вс. ф.-3123.
 64. Поштова листівка «М.М. Аркас». - Ф-717.
 65. Поштова листівка «Миколо Миколайович Аркас». - Ф-6348.
 66. О.М. Шестерікова-Аркас із своїми синами у декоративному наметі. Без дати. - Вс.ф.-3127.
 67. Родина Аркасів у дворі маєтку в с. Стара Богданівна. 1908 р. -? Вс. ф.-3130.
 68. М.М. Аркас у труні. 1909 р. - Ф.-691.
 69. О.І. Аркас, О.М. Аркас-Шестерікова та М.М. Аркас-другий з рідними та знайомими в маєтку Стара Богданівна 11 липня 1909 р. - Ф.-6351.
 70. Фото М М. Аркаса-третього з двома кобзарями під портретом М.М. Аркаса. Без дати. - Ф-6355.
 71. Афіша опери «Катерини». 1910. Фотокопія. - Вс. ф.-194.
 72. Афіша опери «Катерини». 1920 р. Фотокопія. - Вс. ф.- 3123.
 73. Парадний вхід до будинку Аркасів з двома мармуровими левами. Без дати. [В стадії наукової обробки].
 74. Зруйнований будинок Аркасів. 1946 р. [В стадії наукової обробки].
 75. Склеп Аркасів. 50-ті роки XX ст. Вс. ф.-754.

 

Зв'яжіться з нами

Україна, 54001, м.Миколаїв,вул. Московська, 9

 • dummy(0512) 37-34-78

 • dummy(0512) 37-32-89

 • dummy vyzer@ukr.net

Статистика відвідувань

124089
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Last Week
За місяць
Last Month
Всього
220
542
3756
115888
22038
12227
124089

Пошук