Видання з приватної колекції

Невід’ємною частиною життя Аркасів завжди були книги. Любов до друкованого слова знайшла своє відображення у книжковому зібранні, що зберігав рід Аркасів.

Впродовж багатьох років члени родини купували книги, іноді отримували їх у дарунок від друзів і знайомих. За свідченням учених і дослідників, М.М. Аркас у другій половині ХІХ ст. мав власну кількатисячну бібліотеку, що її поповнював протягом усього життя. Він налагодив зв’язки з книжковими магазинами Києва, Санкт-Петербурга, Москви, Львова та Одеси, передплачував різноманітну періодику. На жаль, невідомо достеменно, скільки примірників налічувала приватна бібліотека родини Аркасів, але можна стверджувати, що це було унікальне зібрання книг, яке включало власні видання Аркасів, літературу з різних галузей знань та твори майстрів художнього слова. Праці вчених і фахівців з різних галузей знань допомагали Аркасам здійснювати плідну наукову та культурно-просвітницьку діяльність, а художні твори видатних майстрів слова різних країн і часів слугували невичерпним джерелом творчого натхнення.

На жаль, значна частина зібрання була загублена у плині часу: дещо загинуло у роки Першої і Другої світових воєн та репресій, ряд книг може зберігатися в особистих колекціях мешканців міста, букіністів.

У 1919 р. вдова М. М. Аркаса О. І. Аркас передала частину родинної книжкової колекції до Миколаївської громадської бібліотеки (нині – Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека). Сьогодні у фонді обласної бібліотеки виділено в окрему колекцію та зберігається 43 книги з аркасівського зібрання, в яких збереглися маргінальні позначки. Це – художня, історична література, видання з природознавства, літературознавства, мовознавства, техніки та сільського господарства.

На належність видань до родинної колекції вказують власноручно зроблені Аркасами автографи чи написи, а також вензелі «НА», «КА», «СА», що збереглися на деяких книгах. Спираючись на дані про склад родини Аркасів, можна зробити припущення щодо розшифрування вензелів. Так, «НА» означає «Николай Аркас», «КА» – «Константин Аркас», «СА» – «София Аркас». Зустрічаються у фонді примірники, на палітурках яких вигравійовані літери «НА» або напис золотою фарбою «Н. Аркас». На сторінках деяких видань збереглися дарчі написи авторів, адресовані членам родини, що свідчать про дружні стосунки та тісні зв’язки, що підтримували Аркаси з відомими вченими, письменниками,  громадськими діячами та представниками культури. У багатьох виданнях знайдено помітки, виправлення та зауваження, зроблені Аркасами.

Унікальна колекція родини Аркасів – цінний історико-культурний спадок, що потребує збереження, подальшого вивчення та популяризації.

Neue Parallel-Wörterbuch der Russischen, Französischen, Deutschen und Englischen Speache. – Т. 3. – Karlsruche ; Leipzig ; Selbstverlag des Verfassers : K. F. Köhler’sche Sortiment-Buchhandlung, 1868. – 816 s. ; 16°.

 

Neue Parallel-Wörterbuch der Russischen, Französischen, Deutschen und Englischen Speache. – Т. 3. – Karlsruche ; Leipzig ; Selbstverlag des Verfassers : K. F. Köhler’sche Sortiment-Buchhandlung, 1868. – 816 s. ; 16°.
Даний російсько-французько-німецько-англійський словник технічних і наукових термінів й виразів був введений у Російській імперії для викладання у військових навчальних закладах, які знаходились під патронатом Його Імператорської Високості Великого князя Михайла Миколайовича, а також для викладання в інших навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству народної освіти.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні чорним папером, чорний шкіряний корінець), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На боковому обрізі – напис чорними чорнилами "Аркас".


Брэм, А. Э. Иллюстрированная жизнь животных : всеобщая история животного царства / А. Э. Брэм ; с рис., сдел. с натуры под рук. Р. Крэчмена. – Санкт-Петербург, 1866-1869. Т. 2 : Млекопитающие. Вторая половина : Сумчатые и грызуны. Неполнозубые. Копытные и водные млекопитающие. – Тип. Н. Тиблена, 1866. – 878, XXVIII с., [15] л. ил. ; 4°. Т. 3 : Птицы. Первая половина : Щелкуны и схватные. – Тип. Н. Неклюдова, 1868. – 998, ХІІІ с., [19] л. ил. ; 4°.  Т. 4 : Птицы. Вторая половина. Ч. 1 : Лазящие, колибревые, легкоклювые, голубиные и скребущие. – Тип. Миллера, 1869. – ХХІІІ, 490 с., [46] л. ил. ; 4°.

 

 Брэм, А. Э. Иллюстрированная жизнь животных : всеобщая история животного царства / А. Э. Брэм ; с рис., сдел. с натуры под рук. Р. Крэчмена. – Санкт-Петербург, 1866-1869.
Т. 1 : Млекопитающие. Первая половина : Обезьяны. Полуобезьяны. Рукокрылые и хищные. – Тип. Куколь-Яснопольского, 1866. – ІІ, ХХХІ, 722 с., [6] л. ил. ; 4°.
Т. 2 : Млекопитающие. Вторая половина : Сумчатые и грызуны. Неполнозубые. Копытные и водные млекопитающие. – Тип. Н. Тиблена, 1866. – 878, XXVIII с., [15] л. ил. ; 4°.
Т. 3 : Птицы. Первая половина : Щелкуны и схватные. – Тип. Н. Неклюдова, 1868. – 998, ХІІІ с., [19] л. ил. ; 4°.
Т. 4 : Птицы. Вторая половина. Ч. 1 : Лазящие, колибревые, легкоклювые, голубиные и скребущие. – Тип. Миллера, 1869. – ХХІІІ, 490 с., [46] л. ил. ; 4°.
Т. 4 : Птицы. Вторая половина. Ч. 2 : Бегающие, голенастые и плавающие. – Тип. Тиблена и К (Н. Неклюдова), 1869. – 435, XXXVII с., [41] л. ил. ; 4°.
У науково-популярних виданнях відомого німецького вченого-зоолога, мандрівника детально розглянуті класи, роди, види живих організмів. Автор народився за часів, коли на відкритих мандрівниками землях було виявлено величезний світ різноманітних птахів, риб, тварин. З раннього віку під керівництвом свого батька майбутній вчений брав участь в природничо-наукових спостереженнях та експедиціях.
Чотиритомне видання докладно висвітлює загальну історію тваринного світу, текст яскраво доповнюють пояснювальні ілюстрації. Фундаментальна праця і сьогодні не втратила свою наукову цінність. Вже більше ста років пізнавальний матеріал даного видання є основою для складання фахових довідників та шкільних підручників.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні зеленим папером з малюнком «під мармур», коричневий шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням, куточки укріплені коричневим коленкором), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірників. Т. 1: на авантитулі, титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА»; т. 2: на верхньому форзаці, титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА», на нижньому форзаці – напис олівцем «Н. Н. Аркас»; т. 3: на верхньому форзаці, титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА»; т. 4: на верхньому форзаці – вензель синіми чорнилами «НА»; на титульній сторінці – печатка синіми чорнилами «М.К.О. Миколаївська Окрінсп. нар. освіти. (Політос)».

 


Анастасьев, Ю. Краткий обзор русского гражданского права

 

Анастасьев, Ю. Краткий обзор русского гражданского права / Ю. Анастасьев ; сост. по учеб. Д. И. Мейера и Г. Ф. Шершеневича. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Чумакова. Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1909. – 215 с. ; 8°.
Підручник складений за університетською програмою та розрахований для самостійної підготовки до іспитів. Видання висвітлює широкий спектр юридичної тематики: юридичні відносини, акти громадського стану, юридичні угоди, право власності, авторське право, зобов’язальне право, сімейне право, спадкове право, цивільне право.
Обкладинка: оригінальна, м’яка, зі світло-коричневого картону, в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці міститься вензель синіми чорнилами «СА», с. ІІІ – вензель червоними чорнилами «СА», с. 145 – вензель синіми та червоними чорнилами «СА»; на титульній сторінці – печатка синіми чорнилами «Книжный магазин «Труд», підпис чорними чорнилами «А. Савский. 1911», с. 59 – підпис червоним олівцем «Савский».
На сторінках книги збереглися численні написи минулих власників. Наприклад, рукою студента А. Савського зроблені пояснювальні примітки чорними чорнилами, підписи-автографи червоним олівцем та чорними чорнилами.
Позначки представників родини Аркасів, що стосуються користі підручника при підготовці до іспитів: підкреслення основних понять червоним та синім олівцями, фігурна дужка червоним олівцем з підписом «Важно!».


Андриевский, А. Из жизни Киева в XVIII веке : арх. заметки / А. Андриевский. – Киев : Тип. Г. Т. Корчака-Новицкого, 1894. – 120 с. : 1. л. к. ; 8°. – Оттиск из журн. «Киевская старина».

 

Андриевский, А. Из жизни Киева в XVIII веке : арх. заметки / А. Андриевский. – Киев : Тип. Г. Т. Корчака-Новицкого, 1894. – 120 с. : 1. л. к. ; 8°. – Оттиск из журн. «Киевская старина».
Видання містить архівні матеріали щодо економічного, політичного та культурного життя Києва у XVIII ст. зокрема «Первые киевские нотариусы», «Казённые кабаки», «Оригинальное венчание», «Меры против умножения нищих и бродяг», а також численні укази Київського магістрату, скарги громадян, військові розпорядження.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні чорним папером з малюнком «під мармур», чорний шкіряний корінець, куточки укріплені чорним коленкором), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


 Аркас, М. М. Історія України-Русі

 

Аркас, М. М. Історія України-Русі : з 210 мал., портр., 9 к. / М. М. Аркас ; мал. обклад. М. Ткаченко. – Санкт-Петербург : Друк. т-во «Обществ. польза», 1908. – XVI, 384 с., 9 л. к. ; 8°.
Популярний нарис історії України складається з передмови та кількох розділів, що охоплюють періоди історії слов’янських племен на території сучасної української держави від прадавніх часів до початку ХХ ст. Автор проводить аналіз їх побуту, звичаїв, віросповідання, культури. Книга написана розмовною українською мовою, що і зробило її одним з найпопулярніших видань початку ХХ ст.
Обкладинка: оригінальна, видавнича, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні сірим коленкором, на верхній кришці книжкового блоку зазначені прізвище та ініціали автора, назва книги, рік видання), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. Дане видання не належить до особистого книжкового зібрання родини Аркасів, але нарис віднесений до колекції Аркасів як рідкісне прижиттєве видання автора – М. М. Аркаса.


Бродович, Ф. Изображение насилия, жестоко обращённого на слабую невинность : записки о событиях на Волыни и Подоле в 1789 г. / Ф. Бродович. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те. Унив. тип., 1869. – VIII, IX, 109, VIII, 363, IV с. ; 8°. – Текст : рус., пол.

 

Бродович, Ф. Изображение насилия, жестоко обращённого на слабую невинность : записки о событиях на Волыни и Подоле в 1789 г. / Ф. Бродович. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те. Унив. тип., 1869. – VIII, IX, 109, VIII, 363, IV с. ; 8°. – Текст : рус., пол.
Записки викладені у вигляді листів, в яких висвітлюються дії польських поміщиків і влади Правобережної України, спрямовані на збудження ворожої шляхти проти Росії, а також репресії проти селян і сільських священників. До записок додаються документи, що відносяться до відображених подій.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні сірим папером з малюнком «під мармур», чорний шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням, куточки укріплені чорною шкірою), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На авантитулі – підпис олівцем «Аркас»; на титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Василенко, В. И. Метеорология и земледелие по украинским народным воззрениям, с программою для собирания материалов / В. И. Василенко ; Полтав. о-во сел. хоз-ва. – Полтава : Типолитогр. М. Л. Старожицкого, 1902. – 91, [2] с. ; 8°.

 

Василенко, В. И. Метеорология и земледелие по украинским народным воззрениям, с программою для собирания материалов / В. И. Василенко ; Полтав. о-во сел. хоз-ва. – Полтава : Типолитогр. М. Л. Старожицкого, 1902. – 91, [2] с. ; 8°.
Праця вітчизняного етнографа знайомить з українськими народними прикметами про погоду, передбаченнями урожаю, етнографічними особливостями землеробства. Представлені прислів’я та приказки, що характеризують пори року, природні явища, народні свята.
Обкладинка: нова, створена після втрати оригінальної, м’яка, з синього картону.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


В борьбе : сборник / В. Н. Фигнер, И. П. Каляев, Г. А. Гершуни, П. П. Шмидт. – Санкт-Петербург : Кн-во «Борьба», 1905-1906. В борьбе 2 : сборник / В. Н. Фигнер, И. П. Каляев, Г. А. Гершуни, П. П. Шмидт. – Санкт-Петербург : Кн-во «Борьба», 1905-1906.  В борьбе : сборник / В. Н. Фигнер, И. П. Каляев, Г. А. Гершуни, П. П. Шмидт. – Санкт-Петербург : Кн-во «Борьба», 1905-1906. Вып. 3. – 1906. – 112 с., 15 рис., портр., ил. ; 8°.

 

В борьбе : сборник / В. Н. Фигнер, И. П. Каляев, Г. А. Гершуни, П. П. Шмидт. – Санкт-Петербург : Кн-во «Борьба», 1905-1906.
Вып. 1. – 1905. – 78 с., 11 л. ил. ; 8°.
Вып. 2. – 1906. – 114 с., 13 рис., портр., ил. ; 8°.
Вып. 3. – 1906. – 112 с., 15 рис., портр., ил. ; 8°.
Збірник містить добірку матеріалів про російське суспільство початку ХХ ст., події 1905 р. Видання доповнено фотографіями, ілюстраціями, біографічними відомостями учасників революції.
До першого випуску увійшли твори М. Горького, А. Свободіної, Г. Вяткіна, І. Гриневської, С. Гусєва-Оренбургского, А. Глікберга, О. Толстого, М. Мазеля, І. Тургенєва та ін., в яких висвітлюються не тільки жахливі події 9 січня 1905 р., а й фактори, які призвели до трагедії.
Другий випуск збірника є продовженням літературної хроніки революційних подій, що представляють тернисту сторінку в історії громадянського руху. Збірник містить твори О. Міртова, О. Герцена, А. Доброхотова, Н. Степаненка, Д. Цензоря та ін.
До третього випуску увійшли вірші, проза, статті М. Волошина, Г. Галини, А. Семенова та ін. Книга містить ілюстрації, що висвітлюють різноманітні події 1905 р., портрети політичних діячів.
Обкладинка: оригінальна, видавнича, м’яка, сіра, сірий коленкоровий корінець, в задовільному фізичному стані.
Особливості примірників. На обкладинці – зверху підпис чорними чорнилами «К. Аркас».


Вергилий, М. П. Энеида / М. П. Вергилий. – Изд. 10-е. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / под. ред. Л. Георгиевского и С. Манштейна).

 

Вергилий, М. П. Энеида / М. П. Вергилий. – Изд. 10-е. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / под. ред. Л. Георгиевского и С. Манштейна).

Песнь 2, ч. 1: Текст : с введ., примеч., 13 рис. и геогр. к. / объяснил Д. Нагуевский. – 1914. – 58, [1] с. : ил. ; 8°.
Найвеличніший епічний твір відомого поета Стародавнього Риму, присвячений історії троянського героя і предка римлян Енея. В основу поеми покладені міфічні розповіді про троянців та їхнього правителя, який, згідно з легендами, заснував на латинській землі царство, яке пізніше стало основою Римської держави. Монументальна епопея складається з 12 книг, чітко поділяється на 2 симетричні частини, кожна з яких складається з 6 книг. Перша частина – розповідь про пригоди Енея, друга – опис боїв в Італії. Частина тексту написана латинською мовою, доповнена пояснювальними малюнками, примітками, географічною картою.
Обкладинка: оригінальна, видавнича, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні синім папером, на верхній кришці книжкового блоку зазначені прізвище та ініціали автора, назва книги, розміщена ілюстрація), пошкоджена, забруднена білими плямами.
Особливості примірника. Форзац видання змережений численними замальовками, написами, зауваженнями чорними чорнилами та олівцем. Серед них зустрічаються юнацькі спроби підпису Миколи Миколайовича Аркаса-молодшого; на титульній сторінці – печатка синіми чорнилами «Книжный и писчебумажный магазин «Труд» А. Я. Пляскова».


Флобер, Г. Собраний сочинений. Т. 1 : Бувар и Пекюше : роман, рассказы / Г. Флобер. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1896. – 332 с. ; 8°.

 

Г. Флобер, Собраний сочинений. Т. 1 : Бувар и Пекюше : роман, рассказы / Г. Флобер. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1896. – 332 с. ; 8°.
Роман «Бувар и Пекюше» вважається одним з найбільш складних і неоднозначних творів класика французької літератури ХІХ ст. Письменник мав намір відобразити всі накопичені знання про людство і показати його нерозумність.
До видання також увійшли три оповідання: «Простое сердце», «Иродиада», «Сказание о Юлиане Милостивом».
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні рожевим папером, чорний коленкоровий корінець, куточки укріплені тканиною синього кольору), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА», печатка синіми чорнилами «Миколаївська окрполітосвіта. Центральна округова книгозбірня»; на с. 5, 39, 113, 193, 245, 332 – печатка синіми чорнилами «Миколаївська окрполітосвіта.


Гершуни Г. Из недавнего прошлого

 

Гершуни Г. Из недавнего прошлого / Г. Гершуни. – Санкт-Петербург : Кн-во «Земля и воля». Тип. «Работник», 1907. – 96 с. ; 8°.
Автор – один із засновників партії соціалістів-революціонерів, у виданні оповідає про арешти, суди, ув’язнення під варту у Шлісельбурзькій фортеці, втечу з в’язниці. Спогади присвячені пам’яті приятеля автора Михайла Гоца.
Обкладинка: нова, створена після втрати оригінальної. Видавнича, м’яка, з картону (на верхній кришці книжкового блоку зазначені прізвище та ініціали автора, назва книги, зміст твору, місце і рік видання).
Особливості примірника. Зверху на обкладинці – підпис чорними чорнилами «К. Аркас». Титульна сторінка оригіналу була наклеєна на нову картонну обкладинку, тому підпис чорними чорнилами пошкоджений (втрачена остання буква).


Грамоты великих князей Литовских с 1390 по 1569 год / собран. и изд. под ред. В. Антоновича, К. Козловского. – Киев : Тип. ун-та, 1868. – ХІ, ІІ, 163 с. ; 8°.

 

Грамоты великих князей Литовских с 1390 по 1569 год / собран. и изд. под ред. В. Антоновича, К. Козловского. – Киев : Тип. ун-та, 1868. – ХІ, ІІ, 163 с. ; 8°.
Видання містить передруковані тексти грамот князів Литовських з кінця XIV ст. до 1569 р., тобто до Люблінської унії. Дані грамоти короля Казимира, короля Сигізмунда І, князя Олександра та інших офіційних осіб відносяться до різних сфер людської діяльності: військової служби, церкви та духовенства, землеволодіння, судочинства тощо. Тексти документів були виявлені істориком В. Антоновичем у Київському центральному архіві. Крім того, до видання увійшли 20 документів, які зберігалися у власній колекції вченого. Збірка становить величезне історичне значення, оскільки більшість оригіналів грамот сьогодні втрачена.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні сірим папером з малюнком «під мармур», коричневий напівшкіряний корінець із золотим тисненням, куточки укріплені тканиною синього кольору), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На верхньому форзаці – напис олівцем «Аркас»; на титульній сторінці, с. 163 – печатка синіми чорнилами «О.І.» (особиста печатка Ольги Іванівни Аркас).


Греч, Н. И. Записки о моей жизни / Н. И. Греч. – Санкт-Петербург : Изд. А. С. Суворина. Тип. А. С. Суворина, 1886. – 590, XLVII,VI, 26 с., [1] л. портр. ; 8°.

 

Греч, Н. И. Записки о моей жизни / Н. И. Греч. – Санкт-Петербург : Изд. А. С. Суворина. Тип. А. С. Суворина, 1886. – 590, XLVII,VI, 26 с., [1] л. портр. ; 8°.
Праця є цінним вкладом в мемуарну літературу кінця XVIII – поч. ХХ ст. У виданні представлений найбільш повний текст спогадів видавця, журналіста, кореспондента Санкт-Петербурзької академії. Автор захоплююче та відверто розповідає про найбільш значущі події свого життя, ретельно вимальовує власний образ, докладно описує родинні історії своїх родичів і знайомих.
Обкладинка: нова, створена після втрати оригінальної, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні чорним ледерином, на верхній кришці книжкового блоку наклеєна м’яка обкладинка оригіналу, бежевий коленкоровий корінець).
Особливості примірника. На с. 93, 219, 363, 471, ХХХІІІ – підпис чорними чорнилами «С. Аркас».


Греческо-русский словарь / сост. А. Д. Вейсман. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. авт. Тип. В. Безобразова и К°, 1899. – VIII с., 1370 стб. ; 8°.

 

Греческо-русский словарь / сост. А. Д. Вейсман. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. авт. Тип. В. Безобразова и К°, 1899. – VIII с., 1370 стб. ; 8°.
Видання нараховує понад 40 000 слів. При складанні словника автор орієнтувався на лексику авторів, які вивчалися у навчальних закладах того часу: Гомера, Геродота, Есхіла, Софокла, Еврипіда, Демосфена, Платона, Плутарха та ін. При пояснені слів звертається увага на все, що може служити допомогою при вивченні іноземної мови, сприяти найкращому розумінню і вживанню слів у мовленні. Завдяки точному відбору лексики та зручній побудові статей книга стала найкращим посібником для вивчення давньогрецької мови в класичних гімназіях, вищих навчальних закладах.
Унікальному словнику була присуджена Велика Петровська премія, загалом видання витримало 5 перевидань. І сьогодні книга зберігає не тільки історичну, а й практичну цінність.
Обкладинка: нова, створена після втрати оригінальної, тверда, шкіряний корінець із золотим тисненням.
Особливості примірника. На форзаці видання міститься підпис чорними чорнилами «Αρκάς Νικόλαος», на корінці – золоте тиснення «Н. Аркас»; наведені у словнику географічні назви, надруковані тогочасною грецькою мовою, ретельно закреслені власником книги олівцем, а залишено лише їхній античний варіант.


Ёлкин, М. В. Донские казаки в войну 1812 года : крат. ист. очерк

 

Ёлкин, М. В. Донские казаки в войну 1812 года : крат. ист. очерк / М. В. Ёлкин. – Николаев : Тип. газ. «Труд», 1912. – 50 с. : ил. ; 8°.
Видання приурочене до 100-річчя з часу франко-російської війни 1812 р. Автор висвітлює роль донських козаків у війні, розповідає про їхні славетні подвиги. Особливу увагу приділяє характеристиці бойової діяльності козацького полку під керівництвом отамана М. І. Платова.
Обкладинка: нова, створена після втрати оригінальної, м’яка, з сірого картону, чорний ледериновий корінець.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА», рукописний підпис чорними чорнилами «Дорогой Ольге Ивановне Аркас на добрую память от признательного составителя. 2 авг. 1912 г.».


Аркас, З. Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Херсониса

 

Аркас, З. Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Херсониса / З. Аркас. – Николаев : Тип. М. В. Рюмина, 1879. – [2], 29 с. ; 8°.
Праця Захарія Андрійовича Аркаса була надрукована з метою створення особового фонду для улаштування музею християнської давнини Іраклійського півострова на місці давнього Херсонесу Таврійського. На сторінках видання висвітлюється історія еллінського міста Херсонес, подано детальний опис місцевості, печер, водопроводів Гераклійського півострова. Багато уваги автор приділив розповіді про залишки старовинних будівель давньогрецького міста. Доповнюють текст таблиці, карти, плани із зображенням стародавніх руїн, долин, мисів.
Книга видана завдяки зусиллям і за редакцією його молодшого брата – адмірала Миколи Андрійовича Аркаса, який доповнив працю вступним словом та матеріалами з приватного наукового архіву. Унікальність даному примірнику надає лист, вклеєний до книги після титульної сторінки. Він написаний рукою М. А. Аркаса 24 жовтня 1879 р. на фірмовому бланку Головного командира Чорноморського флоту і портів та адресований синові – Миколі Миколайовичу. Стиль листа повністю відповідає епістолярному жанру ХІХ ст. і відображає високодуховну культуру, що була властива родині Аркасів.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», шкіряний корінець), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульний сторінці міститься вензель синіми чорнилами «НА».


Зейдлиц, К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского (1783-1852) / К. К. Зейдлиц ; предисл. П. А. Висковатого. – Санкт-Петербург : Изд. ред. «Вестника Европы». Тип. М. М. Стасюлевича, 1883. – 282 с. : портр. ; 8°

 

Зейдлиц, К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского (1783-1852) / К. К. Зейдлиц ; предисл. П. А. Висковатого. – Санкт-Петербург : Изд. ред. «Вестника Европы». Тип. М. М. Стасюлевича, 1883. – 282 с. : портр. ; 8°.
Автор був другом та духовним наставником В. А. Жуковського. Видання містить численні мемуарні свідчення, під час роботи над книгою письменник користувався великим масивом архівних матеріалів – листами зведених племінниць поета – М. і А. Протасових, А. Єлагіної, А. Зонтаг. Зейдлиц намагався осмислити лірику поета та представити її у співвідношенні з його життєвим шляхом. У результаті автору вдалося створити цілісне оповідання про творчий світ В. Жуковського.
Обкладинка: оригінальна, чорна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні чорним папером, на якому відтворено «квіткове» тиснення, чорний шкіряний корінець із золотим тисненням), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Исторический альбом тысячелетия России : Портреты царского дома земли русской с 862 – 1862 г. – Санкт-Петербург : Изд. К. Соловьева, 1875. – 53, [2] c. : ил. ; 4°.

 

Исторический альбом тысячелетия России : Портреты царского дома земли русской с 862 – 1862 г. – Санкт-Петербург : Изд. К. Соловьева, 1875. – 53, [2] c. : ил. ; 4°.
Рідкісне подарункове видання, містить фототипії портретів правителів російської землі, починаючи від князя Рюрика і завершуючи Олександром ІІ. Портрети вклеєні на листи щільного картону, укладені в золоті рамки, під кожним зображенням написані імена правителів російською та французькою мовами, зазначені роки їхнього правління. Два останніх портрети правителів, Олександра ІІІ та Миколи ІІ, М. Аркас власноруч наклеїв та підписав чорнилами роки правління.
Обкладинка: оригінальна, видавнича, тверда, коричнева шкіряна, в задовільному фізичному стані. На верхній кришці книжкового блоку зазначена назва книги, витиснута золотим тисненням в орнаментованій рамці; в центрі – композиція, виконана конгревним тисненням; альбом має золоті обрізи, оснащений латунним бічним замком, одна із застібок якого була втрачена. Форзаци обклеєні білим папером, що імітує муаровий візерунок.
Особливості примірника. На верхньому форзаці – печатка синіми чорнилами «Аркас».


Левшин, А. Письма из Малороссии / А. Левшин. – Харьков : Унив. тип., 1816. – 206 с. ; 8°.

 

Левшин, А. Письма из Малороссии / А. Левшин. – Харьков : Унив. тип., 1816. – 206 с. ; 8°.
У праці державний діяч і дослідник у захопливій формі розповідає про все, що йому довелося бачити під час подорожі по містах України. Автор яскраво описує пам’ятки культури, архітектурні споруди, фортеці, обеліски, монастирі, церкви, собори. Багато уваги приділено побуту українського народу, його традиціям, обрядам, звичаям. Видання містить опис старожитностей Полтави, Переяслава, Києва, Борисполя, Глухова, Чернігова та інших українських міст та селищ, що представляє значний літературний інтерес.
Обкладинка: оригінальна, напівшкіряна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», коричневий шкіряний корінець із вставкою шкіри темно-червоного кольору та золотим тисненням), у незадовільному фізичному стані (верхня кришка книжкового блоку пошкоджена).
Особливості примірника. На верхньому форзаці міститься вірш, написаний олівцем одним із представників родини Аркасів, на авантитулі – напис олівцем «прочитав Микола Аркас-молодший. 1918 р.», на титульній сторінці – наклейка «Из книг Д. Челоба».


Метельский, В. Отечественная история : элементар. курс : рук. для учащихся кл. гимназий и реал. училищ. Ч. 1. / В. Метельский. – Изд. 2-е, перераб. – Николаев : Электр. типолитогр. бр. Белолипских, 1908. – 110 с. ; 8 °.

 

Метельский, В. Отечественная история : элементар. курс : рук. для учащихся кл. гимназий и реал. училищ. Ч. 1. / В. Метельский. – Изд. 2-е, перераб. – Николаев : Электр. типолитогр. бр. Белолипских, 1908. – 110 с. ; 8 °.
Спеціальний курс, складений засновником приватної чоловічої гімназії в Миколаєві і призначений для учнів гімназій та реальних училищ. Перша частина складається з 7 розділів, які детально висвітлюють українсько-російську історію протягом великого періоду часу, зокрема заселення східних слов’ян на території тогочасної Малоросії, період правління київських князів, хрещення киян, добу Богдана Хмельницького тощо. Доповнюють і пожвавлюють історичний матеріал вірші про Україну, Київ, час правління київських князів.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», чорний коленкоровий корінець), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – підпис чорними чорнилами «Н. Аркас».


Озаровская, О. Э. Мой репертуар : сб. произведений для эстрады / О. Э. Озаровская. – Санкт-Петербург : Изд. М. Г. Корнфельда. Тип. журн. «Сатирикон» М. Г. Корнфельда, 1911. – 204,[3] с., ; 8°.

 

Озаровская, О. Э. Мой репертуар : сб. произведений для эстрады / О. Э. Озаровская. – Санкт-Петербург : Изд. М. Г. Корнфельда. Тип. журн. «Сатирикон» М. Г. Корнфельда, 1911. – 204,[3] с., ; 8°.
Автор – виконавиця народних творів, дослідник та публікатор фольклору. Під час концертної діяльності в театрі-кабаре «Криве дзеркало» при Санкт-Петербурзькому театральному клубі виступала з казками, комічними розповідями, піснями, примовками, прислів’ями, записаними під час поїздок по різних губерніях.
Збірник містить матеріал для художнього виконання на естраді – казки, ліричні і гумористичні твори. Видання призначене професійним акторам і аматорам народного мистецтва.
Обкладинка: оригінальна, видавнича, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, зелений коленкоровий корінець, на верхній кришці книжкового блоку зазначені прізвище та ініціали автора, назва книги, видавництво та рік видання, розміщена ілюстрація), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На верхньому форзаці, авантитулі, титульній сторінці – вензель червоними чорнилами «СА», на верхньому та нижньому форзацах, авантитулі, титульній сторінці, с. 5, 10, 11, 15, 30, 44, 46, 61, 63, 83, 121, 123 – печатка синіми чорнилами «Бесплатная читальня-библиотека № 2 Николаевского комитета попечительства о народной трезвости»; на верхньому форзаці, авантитулі, титульній сторінці, с. 7, 206 – печатка синіми чорнилами «Александр Григорьевич Постернаков», на титульній сторінці – підпис чорними чорнилами «А. Постернаков. 30. Х. 12 г. Николаев».


Палимпсестов, И. И. Сборник статей о сельском хозяйстве юга России, извлеченных из Записок Императорского общества сельского хозяйства южной России с 1830 по 1868 г. / И. И. Палимпсестов. – Одесса : Изд. Имп. о-ва сел. хоз-ва юж. России. Тип. П. Францова, 1868. – 920 с. : ил. ; 4°.

 

Палимпсестов, И. И. Сборник статей о сельском хозяйстве юга России, извлеченных из Записок Императорского общества сельского хозяйства южной России с 1830 по 1868 г. / И. И. Палимпсестов. – Одесса : Изд. Имп. о-ва сел. хоз-ва юж. России. Тип. П. Францова, 1868. – 920 с. : ил. ; 4°.
Фундаментальна праця складена відомим агрономом, який у середині ХІХ ст. зробив великий внесок у розвиток сільського господарства на півдні України. Збірник містить різноманітний матеріал, присвячений сільському господарству: землеробству, рослинництву, лісівництву, тваринництву, садівництву, виноградарству, шовківництву та ін.
Обкладинка: оригінальна, напівшкіряна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні чорним папером, чорний шкіряний корінець із золотим тисненням, куточки укріплені чорною шкірою), в незадовільному фізичному стані (верхня кришка книжкового блоку пошкоджена).
Особливості примірника. На титульній сторінці – підпис олівцем «Н. Аркас»; на звороті титульної сторінки – напис чорними чорнилами «На память о глубоком уважении и неизменной преданности, которую я питаю к Вашему Превосходительсту. Трудившийся [подпись автора]. 14 нояб. 1868 г.».


Повторительный курс русского гражданского права. Части общая и особенная / авт. М. Л. Р. ; по курсам Шершеневича [и др.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Д. Смирнова, 1909. – 228 с. ; 8°.

 

Повторительный курс русского гражданского права. Части общая и особенная / авт. М. Л. Р. ; по курсам Шершеневича [и др.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Д. Смирнова, 1909. – 228 с. ; 8°.
Підручник складений за університетською програмою та розрахований на самостійну підготовку до іспитів. Видання висвітлює широкий спектр юридичної тематики: юридичні відносини, акти громадського стану, юридичні угоди, право власності, авторське право, зобов’язуюче право, сімейне право, спадкове право тощо.
Обкладинка: оригінальна, м’яка, зі світло-коричневого картону, в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На верхньому форзаці, титульній сторінці, с. 91, 107 – вензель червоними чорнилами «СА»; на с. 90, 135, 202, 203 – печатка червоними чорнилами «Николаев Вокзал Херсонской губ. Савскому», на с. 91 – підпис чорними чорнилами «Студент А. Савский», на с. 161 – підпис чорними чорнилами «А. Савский». На сторінках книги збереглися численні написи минулих власників. Наприклад, рукою студента А. Савського зроблені пояснювальні примітки чорними чорнилами, підписи-автографи червоним олівцем та чорними чорнилами.
Позначки представників родини Аркасів, що стосуються користі підручника при підготовці до іспитів, підкреслення основних понять червоним та синім олівцями.


Веневитинов, Д. В. Полное собрание сочинений / Д. В. Веневитинов ; под. ред. А. П. Пятковского. – Санкт-Петербург : Тип. О. И. Бакста, 1862. – 263 с., 1 л. портр. ; 8°.

 

Полное собрание сочинений / Д. В. Веневитинов ; под. ред. А. П. Пятковского. – Санкт-Петербург : Тип. О. И. Бакста, 1862. – 263 с., 1 л. портр. ; 8°.
До видання увійшли 9 поетичних творів, надрукованих в різний час, зокрема скандинавська повість «Освобождение скальда», стаття «О математической философии», п’єса «Неожиданный праздник», уривок «Четыре богини». Додається цікава полеміка Веневітінова з Польовим, що виникла з приводу 1-ї пісні «Евгения Онегина», а також листи автора (19 з них на той час опубліковані вперше).
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», чорний шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням, куточки укріплені чорною шкірою), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Протоколы делегатского совещания Всероссийского крестьянского союза, 6-10 ноября 1905 г. В Москве / сост. под ред. Центр. бюро содейств. Всерос. крест. союза. – Москва : [б. и.], 1906. – 144 с. ; 8°.

 

Протоколы делегатского совещания Всероссийского крестьянского союза, 6-10 ноября 1905 г. В Москве / сост. под ред. Центр. бюро содейств. Всерос. крест. союза. – Москва : [б. и.], 1906. – 144 с. ; 8°.
Видання включає тексти протоколів делегатської наради Всеросійського селянського союзу – масової революційної організації, яка об’єднувала селянство і інтелігенцію у 1905 р. У додатках приведені програма занять делегатської наради, постанови, вироки, ухвали, вітання.
Обкладинка: нова, створена після втрати оригінальної, коричнева м’яка, червоний ледериновий корінець.
Особливості примірника. На титульній сторінці, с. 3, 5 – вензель синіми чорнилами «КА».


Разсказов, Л. А. О гидравлических пушечных станках / Л. А. Разсказов. – [Б. м.] : [Изд. Т. Скотт, У. Корт, Холборн], 1877. – 20 с. : ил. ; 4°. – Книга на иностранном языке.

 

Разсказов, Л. А. О гидравлических пушечных станках / Л. А. Разсказов. – [Б. м.] : [Изд. Т. Скотт, У. Корт, Холборн], 1877. – 20 с. : ил. ; 4°. – Книга на иностранном языке.
Книга являє собою виступ Л. А. Разсказова – військового лейтенанта Імператорського російського флоту – на вісімнадцятій сесії інституту військово-морських архітекторів.
У виданні приводяться цікаві міркування щодо посилення проєктного озброєння циркулярного корабля «Віце-адмірал Попов». На його думку, бойову міць корабля можна було збільшити на 25% завдяки заміні трикутного каземату довжиною 39,5 м, розташувавши в його кутах гарматні столи; причому маса броні і підкладки (196,5 т) компенсувалася двома гарматами - верстатами. (184 т). Корабель з такою артилерією, на думку військового лейтенанта, став би гідним суперником найсильніших тоді броненосців. Книга містить пояснювальні схеми.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні синім папером, на верхній кришці книжкового блоку витиснені золотим тисненням прізвище та ініціали автора, назва книги, які укладені в прямокутну рамку із відбитком у вигляді морського якоря), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На верхньому форзаці – напис чорними чорнилами «Его высокопревосходительсту Николаю Андреевичу Аркасу. С чувством глубокой преданности и уважения от автора. 1878 г. ».


Русский архив : ист.-лит. сб. – Москва : Изд. П. И. Бартенева. Тип. В. Грачева и К, 1869. – № 2. – 194-384, 017-044 стб. ; 4°.

 

Русский архив : ист.-лит. сб. – Москва : Изд. П. И. Бартенева. Тип. В. Грачева и К, 1869. – № 2. – 194-384, 017-044 стб. ; 4°.

Історико-літературний збірник, на сторінках якого публікувалися матеріали з історії Росії XVIII-XIX ст.: офіційні документи, щоденники, спогади, листування відомих суспільно-політичних діячів, вчених, письменників. Часопис містить біографії та портрети видатних історичних осіб, бібліографічні покажчики.
Обкладинка: оригінальна, видавнича, м’яка, з жовтого паперу, у незадовільному фізичному стані (частково пошкоджена титульна сторінка, у нижньому лівому куті втрачено шматочок аркушу розміром 4*9 см).
Особливості примірника. На стб. 194 – підпис чорними чорнилами «Аркас».


Сборник материалов для исторической топографи Киева и его окресностей. – Киев : Изд. Врем. комис. для разбора древ. актов при Киев., Подол. и Волын. генерал-губернаторе. Тип. Е. Я. Фёдорова, 1874. – ІІ, 48, 176, 179, Х с. ; 8°.

 

Сборник материалов для исторической топографи Киева и его окресностей. – Киев : Изд. Врем. комис. для разбора древ. актов при Киев., Подол. и Волын. генерал-губернаторе. Тип. Е. Я. Фёдорова, 1874. – ІІ, 48, 176, 179, Х с. ; 8°.
Збірник підготовлений Київською археографічною комісією з метою надання можливості історикам, археологам та всім зацікавленим особам користуватися письмовими першоджерелами, пов’язаними з історією та топографією Києва. Праця складається з трьох відділів, до яких увійшли літописи (українські, російські, литовські), свідчення самовидців, сучасників, іноземних письменників, а також тексти грамот та інші історичні документи.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», коричневий шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням, куточки укріплені чорною шкірою), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Семёнов, А. Блокада и штурм Адрианополя / А. Семёнов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Николаев. воен. акад., 1914. – 100 с. ; 8°. – Прил. «Приказы по осадной Адрианопольской армии».

 

Семёнов, А. Блокада и штурм Адрианополя / А. Семёнов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Николаев. воен. акад., 1914. – 100 с. ; 8°. – Прил. «Приказы по осадной Адрианопольской армии».
Історичне видання, присвячене подіям першої Балканської війни – союзу Болгарії, Греції, Сербії, Чорногорії проти Османської імперії. У книзі розповідається про блокаду болгарськими військами турецького міста Адріанополя (сучасне м. Едірне).
Обкладинка: нова, створена після втрати оригінальної, м’яка, із синього картону.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Сементовский, А. М. Малорусские загадки / А. М. Сементовский. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1872. – 103 с. ; 16°.

 

Сементовский, А. М. Малорусские загадки / А. М. Сементовский. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1872. – 103 с. ; 16°.
До збірника увійшли 370 загадок, які укладач збирав декілька років, подорожуючи по містах і селищах України. У передмові він зауважив, що у книзі всі слова написані так, як вони вимовлялися народом. Також вказана місцевість, де була записана загадка. Для зручного використання наприкінці видання приведені список розгадок за алфавітом, пояснення незрозумілих слів.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На верхньому форзаці – підпис олівцем «Аркас»; на титульній сторінці, с. 27, 95 – печатка синіми чорнилами «О. І.» (особиста печатка Ольги Іванівни Аркас).


Симашкевич, М. Римское католичество и его иерархия в Подолии : [монография] / М. Симашкевич. – Каменец-Подольск : Тип. Подол. губерн. упр., 1872. – 536 с. ; 4°.

 

Симашкевич, М. Римское католичество и его иерархия в Подолии : [монография] / М. Симашкевич. – Каменец-Подольск : Тип. Подол. губерн. упр., 1872. – 536 с. ; 4°.
Монографія історика, вченого, православного священика, професора Подільської духовної семінарії була найґрунтовнішим дослідженням минулих років, що містить історико-географічні, архівні, археологічні, етнографічні нариси про Поділля. Детально висвітлюється історія римо-католицької церкви у даній місцевості.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», коричневий шкіряний корінець із золотим тисненням, куточки укріплені чорним коленкором), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Максимович, М. А. Собрание сочинений : в 3 т. / М. А. Максимович. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1876-1877.   Максимович, М. А. Собрание сочинений : в 3 т. / М. А. Максимович. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1876-1877.

 

Максимович, М. А. Собрание сочинений : в 3 т. / М. А. Максимович. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1876-1877.
Т. 1 : Отдел исторический. – 1876. – VIII, 847 с. ; 8°.
Т. 2 : Отделы историко-топографический, археологический и этнографический. – 1877. – VII, 524 с., 2 л. ил. ; 8°.
До першего тома відомого українського історика, філолога, етнографа увійшли статті з історії Русі з найдавніших часів до ХІІІ ст., історія Литовської Русі, історія козацтва. У виданні наведений додаток «Исторические заметки», в якому розповідається про походження козацтва, перших українських гетьманів, а також розміщені історико-топографічні нотатки.
Другий том складається з трьох розділів. До історико-топографічного розділу увійшли праці, присвячені історії Києва та його околиць, представлена інформація про міста, які входили до складу Київського та Переяславського князівств, Волинської землі. В археологічному розділі приведений опис предметів старовини, які знайдені на території України. Етнографічний розділ містить відомості про українські народні пісні, календарні традиції, обряди.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні сірим папером з малюнком «лінійка», коричневий шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірників. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Теккерей, В. Собрание сочинений : в 12 т. Т. 3 : Вдовец Ловель : роман. Книга снобов : юморист. очерки. История Титмарша и гоггартовского алмаза : повесть. Дух Синей бороды : рассказ / В. Теккерей. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых. – 1884. – 316 с., ; 8°.

 

Теккерей, В. Собрание сочинений : в 12 т. Т. 3 : Вдовец Ловель : роман. Книга снобов : юморист. очерки. История Титмарша и гоггартовского алмаза : повесть. Дух Синей бороды : рассказ / В. Теккерей. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых. – 1884. – 316 с., ; 8°.
У романі «Вдовець Ловель» віртуозна техніка фарсу художника збагачується тонким психологізмом, внутрішнім монологом. «Історія Тітмарша…» – історія з життя самого письменника про складне становище, в якому він перебував, знаходячись у Парижі. В оповіданні «Дух Синьої бороди» автор відтворює основні мотиви казки Ш. Перро, пропонуючи своє бачення продовження відомого сюжету, але його твір має пародійний характер. До видання також увійшли гостросатиричні нариси під загальною назвою «Книга снобів».
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні світло-коричневим папером, світло-коричневий коленкоровий корінець), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Твен, М. Собрание сочинений. Т. 2 : Американский претендент (The American Claimant) / М. Твен ; пер. с англ. К. Жихаревой ; под ред. А. П. Нурока. – Санкт-Петербург : Изд. М. Г. Корнфельда. Тип. журн. «Сатирикон» М. Г. Корнфельда, 1911. – 224 с. ; 8°. – (Библиотека «Сатирикона»).

 

Твен, М. Собрание сочинений. Т. 2 : Американский претендент (The American Claimant) / М. Твен ; пер. с англ. К. Жихаревой ; под ред. А. П. Нурока. – Санкт-Петербург : Изд. М. Г. Корнфельда. Тип. журн. «Сатирикон» М. Г. Корнфельда, 1911. – 224 с. ; 8°. – (Библиотека «Сатирикона»).
Видання висвітлює неймовірні пригоди, що відбуваються з головним героєм твору. На шляху до своєї мети перед молодим графом Росмором постануть великі перепони. Йому доведеться стати художником, відстояти честь у вуличній бійці, «загинути» у пожежі, стати «матеріальним духом» і зустріти кохання усього життя.
Обкладинка: оригінальна, видавнича, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, сірий коленкоровий корінець; на верхній кришці книжкового блоку зазначені прізвище та ініціали автора, назва книжкової серії, розміщена ілюстрація), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На верхньому та нижньому форзацах, на сторінці перед титульною сторінкою, титульній сторінці, с. 5, 7, 224 – вензель червоними чорнилами «СА»; на верхньому форзаці, с. 7, 45, 79 – печатка синіми чорнилами «Бесплатная читальня-библиотека № 2 Николаевского комитета попечительства о народной трезвости»; на верхньому форзаці, сторінці перед титульною сторінкою, титульній сторінці, с. 5, 224 – печатка синіми чорнилами «Александр Григорьевич Постернаков»; на титульній сторінці – підпис чорними чорнилами «А. Постернаков. 20. VIII. 11. Одесса».


Указатель источников для изучения Малороссийского края. Вып. 1 / [сост. А. Лазаревский]. – Санкт-Петербург : Тип. губерн. правления, 1858. – 136 с. ; 8°.

 

Указатель источников для изучения Малороссийского края. Вып. 1 / [сост. А. Лазаревский]. – Санкт-Петербург : Тип. губерн. правления, 1858. – 136 с. ; 8°.
До складу покажчика увійшли відомості про українські та російські книжкові видання, журнальні статті, праці з географії, етнографії, статистики, цінні для вивчення Малоросійського краю. Описи розташовані у хронологічному порядку, що значно полегшує пошук джерел.
Обкладинка: оригінальна, напівшкіряна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні синім папером з малюнком «під мармур», коричневий шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням, куточки укріплені коричневим ледерином), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На верхньому форзаці – підпис олівцем «Аркас»; на титульній сторінці, с. 25, 39, 91, 107 – печатка синіми чорнилами «О. І.» (особиста печатка Ольги Іванівни Аркас).


Фелькнер, Ф. И. О паровых машинах / Ф. И. Фелькнер. – Санкт-Петербург : В типолитогр. А. Кулакова, 1851. – 267 с., [5] л. черт. ; 8°.

 

Фелькнер, Ф. И. О паровых машинах / Ф. И. Фелькнер. – Санкт-Петербург : В типолитогр. А. Кулакова, 1851. – 267 с., [5] л. черт. ; 8°.
У книзі гірничого інженера міститься докладний опис парових машин, подані практичні поради щодо їхнього проєктування та конструювання. Особливу увагу автор приділив опису складових частин машини, встановленої ним на Луганському ливарному заводі, управителем якого він був у 1847-1853 рр. Текст доповнюють таблиці та креслення.
Обкладинка: оригінальна, тверда, напівшкіряна (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні сірим папером з малюнком «під мармур», коричневий шкіряний корінець із золотим тисненням, куточки укріплені коричневою шкірою), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На с. 1 – напис чорними чорнилами «Николаю Андреевичу Аркасу в знак глубокого уважения от автора. 27 нояб. 1852 г. Луганский завод».


Шишков, А. С. Морской словарь, содержащий объяснение всех названий, употребляемых в морском искусстве / А. С. Шишков. – Санкт-Петербург : Изд. учён. ком. гл. мор. штаба. Тип. Имп. рос. акад., 1835-1840.

 

Шишков, А. С. Морской словарь, содержащий объяснение всех названий, употребляемых в морском искусстве / А. С. Шишков. – Санкт-Петербург : Изд. учён. ком. гл. мор. штаба. Тип. Имп. рос. акад., 1835-1840.
[Ч. 1] : Словарь по наукам до мореплавания относящимся. – 1835. – 474 с., 23 л. черт. ; 8°.
[Ч. 2] : Словарь по артиллерии. – 1840. – 290, ХХІІІ л. ил. ; 8°.
Автор викладав у Морському кадетському корпусі та займався літературною діяльністю, зокрема перекладами. За його первісним задумом передбачалося, що дане видання буде 5-томним, але у світ вийшло всього три томи – «Кораблестроение», «Науки, связанные с морями», «Артиллерия». У фонді бібліотеки зберігаються лише 2 частини. Словник містить 800 термінів з астрономії, фізики, картографії, артилерії, кораблебудування. Видання доповнюють креслення та малюнки.
Обкладинка: оригінальна, тверда, напівшкіряна (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», коричневий шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням, куточки укріплені коричневою шкірою), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці першої частини – підпис чорними чорнилами «Н. Аркаса»; на титульній сторінці другої частини – підпис чорними чорнилами «Аркаса».


Юбилей Михаила Александровича Максимовича (1821-1871) 

 

Юбилей Михаила Александровича Максимовича (1821-1871). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. В. Пратц, 1872. – 61 с. ; 8°.
Видання висвітлює події, які відбувалися на святковому вечорі, присвяченому 50-річчю науково-літературної діяльності видатного українського вченого-енциклопедиста, історика, першого ректора Київського університету Св. Володимира. Надруковані промови гостей, привітальні листи від колег.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», синій коленкоровий корінець, куточки укріплені чорним коленкором), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА».


Яворницкий, Д. И. Сборник материалов для истории запорожских казаков / Д. И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1888. – ХІХ, 248 с. ; 8°.

 

Яворницкий, Д. И. Сборник материалов для истории запорожских казаков / Д. И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1888. – ХІХ, 248 с. ; 8°.
Праця відомого історика, археолога, етнографа є результатом багаторічної пошукової та науково-дослідної роботи. До збірника увійшли 118 історичних документів 1748-1829 рр., що були знайдені автором під час численних подорожей місцями колишніх володінь запорозьких козаків. Серед матеріалів, що містяться у виданні, – розпорядження, гетьманські ордери, листування запорожців з різними установами та особами.
Фундаментальна праця вважається найціннішою пам’яткою вітчизняної історіографії XVIII-XIX ст., важливим джерелом вивчення історії українського козацтва.
Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні коричневим папером з малюнком «під мармур», шкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням), в задовільному фізичному стані.
Особливості примірника. На титульній сторінці – вензель синіми чорнилами «НА», печатка синіми чорнилами «Книжные магазины И. А. Розова в Одессе и Киеве».


Сумцов, Николай Федорович. Малорусская географическая номенклатура [Конволют] / Николай Федорович Сумцов. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – С. 456-489 ; 8°. – // Киевская старина, № 5.

 

Сумцов, Николай Федорович. Малорусская географическая номенклатура [Конволют] / Николай Федорович Сумцов. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – С. 456-489 ; 8°. – // Киевская старина, № 5.

Автором книги є український фольклорист, етнограф і літературознавець, який одним з перших почав вивчати українську топоніміку. У дослідженні, учений розповів про особливості місцевих топонімів, історію походження географічної номенклатури, надаво відомості про відомі на той час джерела, що містять українські географічні назви.

Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні чорним папером з малюнком «під мармур», чорний коленкоровий корінець, форзаци – обклеєні червоним папером), в задовільному фізичному стані.

Особливості примірника. На с. 456 – вензель синіми чорнилами «НА».

 


Сборник статей и рассказов [Конволют] / издательница Е. Ахматова ; ред. С. Гусевский. – [Б. м. : б. и.], 19.. – 49, 2, 4, 81, 3, 20, 14, 3, 3 с. ; 8°.

 

 

Сборник статей и рассказов [Конволют] / издательница Е. Ахматова ; ред. С. Гусевский. – [Б. м. : б. и.], 19.. – 49, 2, 4, 81, 3, 20, 14, 3, 3 с. ; 8°.

Видання складається з окремих художніх та публіцистичних творів, що присвячені життю та діяльності історичних осіб: М. Стюарт, Є. Тюдор, Дж. Пібоді, К. Кауєра, Ф. Герстекера, а також опису архітектурних пам’яток, спогадів різних людей, художніх оповідань.

Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні чорним папером, коричневий напівшкіряний корінець із сліпим (блінтовим) тисненням, на корінці зазначені назва книги та прізвище власника – «Аркаса»), в задовільному фізичному стані.

Особливості примірника. На с. 1 – вензель синіми чорнилами «НА»;  верхньому форзаці, с. 5, 47, 53, 79, звороті ілюстрації (між с. 74-75) – печатка синіми чорнилами «Бесплатная читальня-библиотека № 2 Николаевского особого Комитета попечительства о народной трезвости».


Сеченов, И. М. Физиология растительных процессов : публ. лекции, чит. в С.-Петерб. клубе художников зимою 1870 г. / И. М. Сеченов. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. С. Сущинского, 1871. – 161 с. : ил. ; 8°.

 

 

Сеченов, И. М. Физиология растительных процессов : публ. лекции, чит. в С.-Петерб. клубе художников зимою 1870 г. / И. М. Сеченов. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. С. Сущинского, 1871. – 161 с. : ил. ; 8°.

 У виданні вченого-фізіолога викладаються питання фізіології центральної нервової системи, дихання, газів крові, подаються дослідження щодо  поглинання газів соляними розчинами. Доповнюють текст малюнки і таблиці.

Обкладинка: оригінальна, тверда (кришки книжкового блоку – з картону, обклеєні зеленим папером з малюнком «під мармур», зелений напівшкіряний корінець із сліпим тисненням), в задовільному фізичному стані.

Особливості примірника. На верхньому форзаці – підпис олівцем «Аркас».

 

Зв'яжіться з нами

Україна, 54001, м.Миколаїв, вул. Маріупольська, 9

  • dummy(0512) 37-34-78

  • dummy(0512) 37-32-89

  • dummy vyzer@ukr.net

Статистика відвідувань

0985935
Сьогодні
Вчора
За тиждень
За минулі тижні
За місяць
Минулого місяця
Всього
533
323
1379
984412
2305
21426
985935

Пошук