Відібрані в 2021-2024 роках статті та дослідження про сім’ю Аркасів

Здійснюючи подальшу реалізацію проєкту «Електронний ресурс web-library «Аркасівська спадщина»» працівниками відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями на протязі 2021 року було відібрано ряд статей та досліджень про сім’ю Аркасів.

 ***

Андріяш, В. І. Відстоювання інтересів представників різних національностей миколаївською «Просвітою» М. М. Аркаса / В. І. Андріяш // Миколаївщина багатонаціональна: з історії етнічних спільнот регіону / Миколаїв. облдержадмін., ; Миколаїв. обл. рада ; Упр. у справах преси та інф-ції, відділ у справах національностей Миколаїв. облдержадмін. ; Рада нац. т-в Миколаїв. обл. ; за ред. Л. С.-М. Каймаразової. – 3-тє вид. – Миколаїв, 2012. – С. 48–50.

  Андріяш, В. І. Відстоювання інтересів представників різних національностей миколаївською «Просвітою» М. М. Аркаса / В. І. Андріяш // Миколаївщина багатонаціональна: з історії етнічних спільнот регіону / Миколаїв. облдержадмін., ; Миколаїв. обл. рада ; Упр. у справах преси та інф-ції, відділ у справах національностей Миколаїв. облдержадмін. ; Рада нац. т-в Миколаїв. обл. ; за ред. Л. С.-М. Каймаразової. – 3-тє вид. – Миколаїв, 2012. – С. 48–50.

 


Антонюк, А. Нове про Миколу Аркаса / А. Антонюк // Сільський час. – 2004. – 21 трав. – С. 8.

 Антонюк, А. Нове про Миколу Аркаса / А. Антонюк // Сільський час. – 2004. – 21 трав. – С. 8.

 


 Антонюк, В. Таємниця Миколи Аркаса : [про оперу «Катерина» та її автора] / В. Антонюк // Урядовий кур’єр. – 2004. – 3 квіт. – С. 8–9.

  Антонюк, В. Таємниця Миколи Аркаса : [про оперу «Катерина» та її автора] / В. Антонюк // Урядовий кур’єр. – 2004. – 3 квіт. – С. 8–9.

 


  Аркас Микола : [біогр. довідка] // Живлюща сила Ємигії : літ. антологія Миколаївщини / голов. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – С. 20–21.

 Аркас Микола : [біогр. довідка] // Живлюща сила Ємигії : літ. антологія Миколаївщини / голов. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – С. 20–21.

 


 Бережний, С. Як ми живемо з іменем Аркаса / С. Бержний, Т. Геллер // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. Роскіна ; редкол.: К. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 168–173.

  Бережний, С. Як ми живемо з іменем Аркаса / С. Бержний, Т. Геллер // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. Роскіна ; редкол.: К. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 168–173.

 


 Брати Аркаси // Український історичний календар’ 96 / за ред. акад. НАН України П. П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 114–115.

 Брати Аркаси // Український історичний календар’ 96 / за ред. акад. НАН України П. П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 114–115.

 


 

Бундюченко, Т. Богданівська школа Аркаса – унікальна подія в історії Миколаївщини / Т. Бундюченко // Вересень. – 2021. – № 1. – С. 83–89.

 Бундюченко, Т. Богданівська школа Аркаса – унікальна подія в історії Миколаївщини / Т. Бундюченко // Вересень. – 2021. – № 1. – С. 83–89.

 


 В честь Н. Н. Аркаса : [открытие мемориальной доски] // Вечерний Николаев. – 2002. – 28 сент. – С. 3.

 В честь Н. Н. Аркаса : [открытие мемориальной доски] // Вечерний Николаев. – 2002. – 28 сент. – С. 3.

 


 Васильєва, Г. Г. Творчий внесок М. М. Аркаса до скарбниці національної культури / Г. Г. Васильєва // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 28–29.

 

Васильєва, Г. Г. Творчий внесок М. М. Аркаса до скарбниці національної культури / Г. Г. Васильєва // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 28–29.

 


 Дрозд, В. Аркаси / В. Дрозд // Слово Просвіти. – 2003. – 26 лют.– 4 берез. (№ 9). – С. 10–11.

  Дрозд, В. Аркаси / В. Дрозд // Слово Просвіти. – 2003. – 26 лют.– 4 берез. (№ 9). – С. 10–11.

 


 Дрозд, В. Сто літ любові: портрет укр. родини на тлі епохи : [школа славетного М. М. Аркаса на Миколаївщині] / В. Дрозд // Літературна Україна. – 2000. – 20 січ. – С. 5.

 Дрозд, В. Сто літ любові: портрет укр. родини на тлі епохи : [школа славетного М. М. Аркаса на Миколаївщині] / В. Дрозд // Літературна Україна. – 2000. – 20 січ. – С. 5.

 


 Жадько, В. Микола Аркас : біогр. повість / В. Жадько // Благословенне святим Миколаєм / В. Жадько. – Київ, 2000. – С. 391–511.

 Жадько, В. Микола Аркас : біогр. повість / В. Жадько // Благословенне святим Миколаєм / В. Жадько. – Київ, 2000. – С. 391–511.

 


 Жадько, В. Подорож до Одеси. Микола Аркас: (знахідки) / В. Жадько // Благословенне святим Миколаєм / В. Жадько. – Київ, 2000. – С. 556–561.

  Жадько, В. Подорож до Одеси. Микола Аркас: (знахідки) / В. Жадько // Благословенне святим Миколаєм / В. Жадько. – Київ, 2000. – С. 556–561.

 


  Іванко, А. Б. М. М. Аркас – історик, композитор, просвітянин / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. – 2010. – № 35 . – С. 2–6.

 Іванко, А. Б. М. М. Аркас – історик, композитор, просвітянин / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. – 2010. – № 35 . – С. 2–6.

 


 Івашко, О. Грек Микола Аркас започаткував у Миколаєві «Просвіту» / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2013. – 21 лют. – С. 13.

 Івашко, О. Грек Микола Аркас започаткував у Миколаєві «Просвіту» / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2013. – 21 лют. – С. 13.

 


 Карпенко, В. Та блаженна безсонна ніч : [Аркас Микола Миколайович та опера «Катерина»] / В. Карпенко // Тут, біля самого моря : нариси, есе / В. Карпенко. – Київ, 1989. – С. 154–166.

 Карпенко, В. Та блаженна безсонна ніч : [Аркас Микола Миколайович та опера «Катерина»] / В. Карпенко // Тут, біля самого моря : нариси, есе / В. Карпенко. – Київ, 1989. – С. 154–166.

 


 Ковалева, О. Ф. Аркас Николай Николаевич (1852-1909) / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов // Очерки истории культуры Южного Прибужья : (от истоков до нач. ХХ века) : [в 3 кн.] / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов ; ред. А. Г. Черных ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Николаев. учеб.-науч. центр. – Николаев, 2002. – Кн. 3 : Музыкальная и художественная культура. Градостроительство. Музеи и памятники. Печать. – С. 40–46.

 Ковалева, О. Ф. Аркас Николай Николаевич (1852-1909) / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов // Очерки истории культуры Южного Прибужья : (от истоков до нач. ХХ века) : [в 3 кн.] / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов ; ред. А. Г. Черных ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Николаев. учеб.-науч. центр. – Николаев, 2002. – Кн. 3 : Музыкальная и художественная культура. Градостроительство. Музеи и памятники. Печать. – С. 40–46.

 


Ковалева, О. Ф. Музыка в «Просвите» / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов // Очерки истории культуры Южного Прибужья : (от истоков до нач. ХХ века) : [в 3 кн.] / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов ; ред. А. Г. Черных ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Николаев. учеб.-науч. центр. – Николаев, 2002. – Кн. 3 : Музыкальная и художественная культура. Градостроительство. Музеи и памятники. Печать. – С. 37–39.

 Ковалева, О. Ф. Музыка в «Просвите» / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов // Очерки истории культуры Южного Прибужья : (от истоков до нач. ХХ века) : [в 3 кн.] / О. Ф. Ковалева, В. П. Чистов ; ред. А. Г. Черных ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Николаев. учеб.-науч. центр. – Николаев, 2002. – Кн. 3 : Музыкальная и художественная культура. Градостроительство. Музеи и памятники. Печать. – С. 37–39.

 


 Козка, Т. Вклонімося Миколі Аркасу / Т. Козка // Мистецтво та освiта. – 2013. – № 1. – С. 59.

 Козка, Т. Вклонімося Миколі Аркасу / Т. Козка // Мистецтво та освiта. – 2013. – № 1. – С. 59.

 


 Корнацький, І. А. Історичні діячі українського козацтва у висвітленні М. Аркаса / І. А. Корнацький // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 16–18.

 Корнацький, І. А. Історичні діячі українського козацтва у висвітленні М. Аркаса / І. А. Корнацький // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 16–18.

 


 Крючков, Ю. С. Дом Н. Н. Аркаса, ул. Большая Морская, 31 / Ю. С. Крючков // Николаевский модерн : архитектур.-ист. очерк / Ю. С. Крючков. – Николаев, 2017. – С. 368–370.

 Крючков, Ю. С. Дом Н. Н. Аркаса, ул. Большая Морская, 31 / Ю. С. Крючков // Николаевский модерн : архитектур.-ист. очерк / Ю. С. Крючков. – Николаев, 2017. – С. 368–370.

 


Кузнецов, А. Аркасовский год на Николаевщине / А. Кузнецов // Южная правда. – 2002. – 28 мая.

 

Кузнецов, А. Аркасовский год на Николаевщине / А. Кузнецов // Южная правда. – 2002. – 28 мая.

 


 Кузьмін, А. І. Микола Аркас та Т. Г. Шевченко / А. І. Кузьмін // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 15–16.

 Кузьмін, А. І. Микола Аркас та Т. Г. Шевченко / А. І. Кузьмін // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 15–16.

 


 Лисогурська, Л. Триєдиний Микола Аркас : [три справи життя Аркаса] / Л. Лисогурська // Рідне Прибужжя. – 2006. – 30 трав.

 Лисогурська, Л. Триєдиний Микола Аркас : [три справи життя Аркаса] / Л. Лисогурська // Рідне Прибужжя. – 2006. – 30 трав.

 


 Лоскутніков, В. Історія започаткування Миколаївської обласної премії ім. М. М. Аркаса / В. Лоскутніков // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. І. Роскіна ; редкол.: К. М. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 163–167.

 

Лоскутніков, В. Історія започаткування Миколаївської обласної премії ім. М. М. Аркаса / В. Лоскутніков // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. І. Роскіна ; редкол.: К. М. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 163–167.

 


  Макаренко, О. Будитель національної свідомості / О. Макаренко, О. Петренко // Культура і життя. – 1993. – 23 січ. – С. 5.

 Макаренко, О. Будитель національної свідомості / О. Макаренко, О. Петренко // Культура і життя. – 1993. – 23 січ. – С. 5.

 


 Мартинюк, Ю. Визначні постаті роду Аркасів / Ю. Мартинюк // Емінак. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 31–37.

 Мартинюк, Ю. Визначні постаті роду Аркасів / Ю. Мартинюк // Емінак. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 31–37.

 


 Марцінковський, І. Б. Маловідомі сторінки життя М. М. Аркаса / І. Б. Марцінковський // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. І. Роскіна ; редкол.: К. М. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 157–161.

 Марцінковський, І. Б. Маловідомі сторінки життя М. М. Аркаса / І. Б. Марцінковський // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. І. Роскіна ; редкол.: К. М. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 157–161.

 


 Микола Аркас (1852–1909) : культурно-освітній і громадський діяч, композитор, історик, військовий // Український Південь. – 2002. – 24–30 січ. – С. 7.

 Микола Аркас (1852–1909) : культурно-освітній і громадський діяч, композитор, історик, військовий // Український Південь. – 2002. – 24–30 січ. – С. 7.

 


 Микола Аркас (1853–1909) // Література рідного краю : письменники Миколаївщини : посіб.-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв, 2003. – С. 18–25.

 Микола Аркас (1853–1909) // Література рідного краю : письменники Миколаївщини : посіб.-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв, 2003. – С. 18–25.

 


 Мірян, А. М. Нащадки Аркаса пам’ятають / А. М. Мірян // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 29–31.

 Мірян, А. М. Нащадки Аркаса пам’ятають / А. М. Мірян // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 29–31.

 


На Миколаївщині відроджується фольклорно-інструментальні традиції та народний спів // Український Південь. – 2015. – 21 трав.

 На Миколаївщині відроджується фольклорно-інструментальні традиції та народний спів // Український Південь. – 2015. – 21 трав.

 


Олейников, Ю. Потомки Аркаса отыскались в Канаде? / Ю. Олейников // Николаевские новости. – 2002. – 24 апр. – С. 8.

 Олейников, Ю. Потомки Аркаса отыскались в Канаде? / Ю. Олейников // Николаевские новости. – 2002. – 24 апр. – С. 8.

 


Про встановлення обласної премії імені Миколи Аркаса : розпорядження Миколаїв. облдержадмін. від 18 квіт. 1996 р. № 247-р // Радянське Прибужжя. – 1996. – 16 трав. – С. 2.

 Про встановлення обласної премії імені Миколи Аркаса : розпорядження Миколаїв. облдержадмін. від 18 квіт. 1996 р. № 247-р // Радянське Прибужжя. – 1996. – 16 трав. – С. 2.

 


 Ржепецький, Л. Великий українець: життя і громадсько-просвітницька діяльність М.М. Аркаса на зламі XIX-XX століть : (за матеріалами Держ. архіву Миколаїв. обл.) / Л. Ржепецький // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. І. Роскіна ; редкол.: К. М. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 155–156.

 Ржепецький, Л. Великий українець: життя і громадсько-просвітницька діяльність М.М. Аркаса на зламі XIX-XX століть : (за матеріалами Держ. архіву Миколаїв. обл.) / Л. Ржепецький // Глаголь добро : сусп.-гуманітар. альм. наук.-пед. б-ки м. Миколаєва / голов. ред. Т. І. Роскіна ; редкол.: К. М. Картузов [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 155–156.

 


Романюк, В. Гимназия имени Николая Аркаса / В. Романюк // Южная правда. – 2003. – 20 марта. – С. 4.

 Романюк, В. Гимназия имени Николая Аркаса / В. Романюк // Южная правда. – 2003. – 20 марта. – С. 4.

 


  Сацкий, А. Адмиральский дом на Соборной : [дом семьи Аркасов] / А. Сацкий // Новый векъ. – 2003. – № 7. – С. 36–40.

 Сацкий, А. Адмиральский дом на Соборной : [дом семьи Аркасов] / А. Сацкий // Новый векъ. – 2003. – № 7. – С. 36–40.

 


  «Сердце под мундиром» : Одесская киностудия снимает фильм о николаевском композиторе из династии Аркасов // Вестник Прибужья. – 2021. – 25 февр.

 «Сердце под мундиром» : Одесская киностудия снимает фильм о николаевском композиторе из династии Аркасов // Вестник Прибужья. – 2021. – 25 февр.

 


 Синявский, В. Николаю Аркасу на 160-летний юбилей в городе Николаеве презентуют оду! / В. Синявский // Николаевские новости. – 2013. – 9 янв. – С. 5.

 Синявский, В. Николаю Аркасу на 160-летний юбилей в городе Николаеве презентуют оду! / В. Синявский // Николаевские новости. – 2013. – 9 янв. – С. 5.

 


 Старовойт, Л. В. Микола Аркас / Л. В. Старовойт // Письменники Миколаївщини : літ.-крит. матеріали до курсу «Літ. краєзнавство» : навч. посіб. для філол. спец. / Л. В. Старовойт ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2007. – С. 30–37.

 Старовойт, Л. В. Микола Аркас / Л. В. Старовойт // Письменники Миколаївщини : літ.-крит. матеріали до курсу «Літ. краєзнавство» : навч. посіб. для філол. спец. / Л. В. Старовойт ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2007. – С. 30–37.

 


 Цимбал, Л. М. М. Аркас і його роль у відродженні національної школи / Л. М. Цимбал // Збірник наукових праць / упоряд.: А. М. Богуш, Т. М. Степанова ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2008. – С. 61–65.

 Цимбал, Л. М. М. Аркас і його роль у відродженні національної школи / Л. М. Цимбал // Збірник наукових праць / упоряд.: А. М. Богуш, Т. М. Степанова ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2008. – С. 61–65.

 


 Цимбалюк, Т. Грек з душею українця : [пам’яті Миколи Аркаса] / Т. Цимбалюк // Щотижня. – 2016. – 27 січ. – С. 1

Цимбалюк, Т. Грек з душею українця : [пам’яті Миколи Аркаса] / Т. Цимбалюк // Щотижня. – 2016. – 27 січ. – С. 1.

 


 Чайковська, Л. Б. Микола Аркас – історик, композитор, громадський діяч / Л. Б. Чайковська // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 13–14.

 Чайковська, Л. Б. Микола Аркас – історик, композитор, громадський діяч / Л. Б. Чайковська // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 13–14.

 


 Чичкалюк, Т. Аркасы сошли с Олимпа в… Николаев : греческие штрихи к удивительной истории семьи, которая прославила корабельный край / Т. Чичкалюк // Николаевские новости. – 2013. – 9 янв. – С. 5.

 Чичкалюк, Т. Аркасы сошли с Олимпа в… Николаев : греческие штрихи к удивительной истории семьи, которая прославила корабельный край / Т. Чичкалюк // Николаевские новости. – 2013. – 9 янв. – С. 5.

 


 Шитюк, М. М. Аркас Микола Миколайович / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров // Слава і гордість Миколаївщини : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв, 2012. – С. 19–21 : іл. – (75-річчю утворення Миколаївської області присвячується).

 Шитюк, М. М. Аркас Микола Миколайович / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров // Слава і гордість Миколаївщини : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв, 2012. – С. 19–21 : іл. – (75-річчю утворення Миколаївської області присвячується).

 


 Шкварець, В. П. Аркас Микола Миколайович (1853–1909) / В. П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 12–13.

 Шкварець, В. П. Аркас Микола Миколайович (1853–1909) / В. П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 12–13.

 


 Шкварець, В. «Історія України-Русі» Миколи Аркаса / В. Шкварець // Історія України. – 2010. – Лют. (№ 6/7). – С. 33–35.

Шкварець, В. «Історія України-Русі» Миколи Аркаса / В. Шкварець // Історія України. – 2010. – Лют. (№ 6/7). – С. 33–35.

 


 Шкварець, В. Про поетичну творчу спадщину М. М. Аркаса / В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. – Миколаїв, 2001. – Вип. 1. – С. 73–77.

 Шкварець, В. Про поетичну творчу спадщину М. М. Аркаса / В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. – Миколаїв, 2001. – Вип. 1. – С. 73–77.

 


 «Я бачу все життя нове, нове, щасливе, вільне, братське…» : до 160-річчя від дня народж. М. М. Аркаса // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – № 1. – С. 46–53.

 «Я бачу все життя нове, нове, щасливе, вільне, братське…» : до 160-річчя від дня народж. М. М. Аркаса // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – № 1. – С. 46–53.

 


 Кауфман, Л. М. М. Аркас : нарис про життя і творчість / Л. Кауфман. – Київ : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1958. – 132 с. : іл.

 Кауфман, Л. М. М. Аркас : нарис про життя і творчість / Л. Кауфман. – Київ : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1958. – 132 с. : іл.

 

Зв'яжіться з нами

Україна, 54001, м.Миколаїв, вул. Маріупольська, 9

  • dummy(0512) 37-34-78

  • dummy(0512) 37-32-89

  • dummy vyzer@ukr.net

Статистика відвідувань

0985891
Сьогодні
Вчора
За тиждень
За минулі тижні
За місяць
Минулого місяця
Всього
489
323
1335
984412
2261
21426
985891

Пошук